મિલો ખેડૂતોના બાકી નાણાં તુરંત ચૂકવે: સુરેશ રાણા

94

થાનાભવન: રવિવારે શહેરમાં પહોંચેલા શેરડી મંત્રી સુરેશ રાણાએ પોલીસ વહીવટ અને મિલ અધિકારીઓની બેઠક લીધી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે મિલ અધિકારીઓએ ખેડુતોને શેરડીની ચુકવણી ઝડપી કરવી જોઈએ જેથી ખેડુતોને કોઈપણ પ્રકારની આર્થિક મુશ્કેલીનો સામનો કરવો ન પડે.

શેરડીના મંત્રીએ ફાર્મ હાઉસમાં મળેલી મીટિંગમાં મિલ અધિકારીઓને સૂચના આપી હતી કે શેરડીની ચુકવણી ઝડપી કરવામાં આવે.શેરડીના અધિકારીઓને મિલોને ચુકવવા દબાણ કરવા જણાવ્યું છે. તેમણે શામલીના અધિકારીઓને આવતીકાલથી મિલ ગેટ સહિતના ઇન્ડેન્ટમાં 20 ટકા ખેડુતોના સ્થાયી શેરડી સર્વેની સ્લિપ જારી કરવા નિર્દેશ આપ્યો હતો. શેરડીના મંત્રીએ કોરોના વાયરસને કારણે તમામ લોકોને જાગ્રત રહેવાની અપીલ કરી હતી. કોરોના પૂરો ન થાઈ સુધી ખેડૂતના ખેતરમાં શેરડી નાંખવામાં આવે ત્યાં સુધી સમારંભમાં, આંગણામાં પીવા માટે શુધ્ધ પાણી, સામાજિક અંતર ચાલુ રાખવા સૂચના આપવામાં આવી હતી.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here