ઇથોપિયામાં દસ સુગર મિલોના ખાનગીકરણ માટેની તૈયારી

113

એડિસ અબાબા: ઇથોપિયાના નાણાં મંત્રાલયે જાહેરાત કરી કે દસ શુગર મિલોનું ખાનગીકરણ કરવાની તૈયારી ચાલી રહી છે. મંત્રાલયે ભાર મૂક્યો કે આ નિર્ણય દેશ માટે ખૂબ ફાયદાકારક સાબિત થશે. ખાનગીકરણના પ્રથમ તબક્કામાં, વૂલીટ, બેલ્સ 1 અને 2 અને કેસેમ શુગર મિલનું ખાનગીકરણ કરવામાં આવશે. નાણાં મંત્રાલયના સલાહકાર બ્રુક તાઈ (પીએચડી) એ જણાવ્યું હતું કે ઇથોપિયાની તેર શુગર મિલોમાંથી દસ મિલોનું ખાનગીકરણ કરવામાં આવશે.

આ માટે, મિલોની વર્તમાન સ્થિતિ અને તકનીકી મૂલ્યાંકન કરવામાં આવ્યું છે. ઇથોપિયાએ બે વર્ષ પહેલાં શુગર મિલોનું ખાનગીકરણ શરૂ કર્યું હતું, પરંતુ શુગર મિલોમાંથી કોઈ પણનું ખાનગીકરણ કરવામાં આવ્યું નથી. ડો. બ્રૂકે કહ્યું કે, મિલોના ખાનગીકરણને અંતિમ સ્વરૂપ આપવાના પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે. અત્યાર સુધીમાં, ત્રીસ કંપનીઓએ ખાનગીકરણ પ્રક્રિયામાં ભાગ લેવામાં રસ દાખવ્યો છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here