સોલાપુરમાં ખાનગી શુગર મિલોએ મોટી સંખ્યામાં શેરડીનું પિલાણ શરુ કર્યું

67

શુગર કમિશનરેટના ડેટા અનુસાર, 2021-22ની સિઝનમાં 04 ડિસેમ્બર, 2021 સુધી મહારાષ્ટ્રમાં કુલ 173 શુગર મિલોએ પિલાણ શરૂ કર્યું છે. જેમાં 86 સહકારી અને 87 ખાનગી ખાંડ મિલોનો સમાવેશ થાય છે. અત્યાર સુધીમાં, 41 ખાંડ મિલોએ સોલાપુર ડિવિઝનમાં પિલાણની સિઝન શરૂ કરી છે, જે મહારાષ્ટ્રમાં સૌથી વધુ છે. સોલાપુર વિભાગમાં સૌથી વધુ ખાનગી ખાંડ મિલોએ પિલાણ શરૂ કર્યું છે. અહીં 26 ખાનગી અને 15 સહકારી ખાંડ મિલોએ પિલાણ શરૂ કર્યું છે.

પિલાણ અને ઉત્પાદનના સંદર્ભમાં, મહારાષ્ટ્રમાં 04 ડિસેમ્બર, 2021 સુધીમાં 245.52 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કરવામાં આવ્યું છે. રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં 227.38 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન થયું છે. હાલમાં રાજ્યમાં ખાંડની સરેરાશ રીકવરી 9.26 ટકા છે.

હાલમાં સોલાપુર વિભાગમાં 57.60 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કરીને 48.85 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન થયું છે. અને અહીં ખાંડની રિકવરી 8.48 ટકા છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here