યુક્રેઇનમાં 5,29,000 ટન સુધી પહોંચ્યું ઉત્પાદન

101

કિવ: યુક્રેનના શુગર ઉત્પાદકોના નેશનલ એસોસિએશન અનુસાર, શુગર રિફાઇનરીઓએ 2020-22021ના માર્કેટિંગ વર્ષના પહેલા બે મહિનામાં 4 મિલિયન ટન સુગર બીટ પર પ્રક્રિયા કરી છે. રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે 5 નવેમ્બર સુધીમાં 529,900 ટન ખાંડનું ઉત્પાદન થયું હતું અને 4.03 મિલિયન શુગર સુગર બીટ પર પ્રક્રિયા કરવામાં આવી હતી. 28 ઓક્ટોબરથી, દેશભરમાં 30 શુગર રિફાઈનરીઓમાં બીટની પ્રક્રિયા કરવામાં આવી છે. યુક્રીનફોર્મ દ્વારા જણાવ્યા મુજબ, યુક્રેનમાં 2020-2021 માર્કેટિંગ વર્ષ 5 સપ્ટેમ્બરથી સત્તાવાર રીતે શરૂ થયું.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here