બિહારને મુખ્ય રાજ્યોમાંના એક બનાવવાના લક્ષ્ય સાથે સરકાર દ્વારા ઇથેનોલના ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન

79

ઈથનોલ ઉત્પાદનમાં હવે બિહાર રાજ્ય પણ આગળ આવી રહ્યું છે. બિહારના ઉદ્યોગ પ્રધાન શાહનવાઝ હુસેને કહ્યું કે રાજ્ય સરકાર બિહારને દેશના અગ્રણી રાજ્યોની યાદીમાં સમાવવાનાં લક્ષ્ય સાથે રાજ્યમાં ઇથેનોલના ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન આપી રહી છે.

ઇથેનોલ આધારિત રસોઈ સ્ટોવના ડેમોની સમીક્ષા કર્યા પછી, મંત્રી હુસેને કહ્યું કે, ઇથેનોલ નીતિ લાગુ થયા પછી, પ્રથમ તબક્કામાં, રાજ્યના લગભગ તમામ જિલ્લાઓમાં ઇથેનોલ આધારિત એકમો સ્થાપવાની દરખાસ્તો મળી છે અને તેમાંના ઘણી દરખાસ્તોને માન્ય કરવામાં આવી છે. તેમણે કહ્યું કે અન્ય દરખાસ્તો પર પણ વિચારણા કરવામાં આવી રહી છે. ઉદ્યોગ પ્રધાન હુસેને કહ્યું કે ઇથેનોલનું ઉત્પાદન કરવાની રાજ્ય સરકારની પહેલને ધ્યાનમાં રાખીને, ઘણી કંપનીઓ અને રોકાણકારો ઇથેનોલ ઇંધણ પર આધારિત ઉત્પાદનોનું ઉત્પાદન કરી રહ્યા છે. ક્ષેત્રમાં કરવામાં આવતા વિવિધ પ્રયોગો પર પ્રકાશ પાડતા હુસેને કહ્યું કે, બધાનાં પરિણામો ખૂબ જ પ્રોત્સાહક છે.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here