સુગર કમિશ્નરની ઓફિસની સામે ખેડૂતોનું વિરોધ પ્રદર્શન 

159

અમરાવતીના તાડપલ્લીમાં શેરડીનાં કમિશનર કચેરી ખાતે શેરડીનાં ખેડુતોએ વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. શેરડીના ખેડુતોએ તેમના બાકી નીકળતી નાણાની રકમ  તાત્કાલિક ચુકવણીની માંગ કરી હતી જેણે બે વર્ષ પહેલા શેરડીનો પાક વેચી દીધો હતો. તેઓએ સરકારને મોડી ચુકવણી પર 15 ટકા વ્યાજ ચૂકવવા માંગ કરી હતી.

ખેડૂતો બોર્ડ મેનેજમેન્ટને 2019-20 સીઝન માટે શેરડીના ટન દીઠ રૂ 4000 ચૂકવવાનું કહી રહ્યા છે.ખેડુતોએ સલાહકાર ભાવમાં સુધારો કરવા અને વધારાના ટન દીઠ રૂ  500 આપવાની વાત પણ કરી છે.

ખેડુતોનો આક્ષેપ છે કે,શેરડી લીધા હોવા છતાં બોર્ડ તેમને બાકી ચૂકવણું કરી રહ્યા નથી.તેઓએ એમ પણ કહ્યું હતું કે સરકાર શેરડીના અધિનિયમ 1964 નું પાલન કરી રહી નથી,જે શેરડીના બાકી નાણાંની ચુકવણી નિયત 15 દિવસમાં કરવામાં આવે તે પર ભાર મૂકે છે.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here