પંજાબ: શેરડીના બાકી નાણાંની ચુકવણી અંગે ખેડુતોમાં ગુસ્સો

95

નાકોદર, પંજાબ: મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, નાકોદર સહકારી શુગર મિલ દ્વારા 2018-2019ની સીઝન માટે રૂ 13.64 કરોડની ચૂકવણી કરવામાં આવતા નાકોદર, શાહકોટ અને ફીલ્લોરના શેરડીના ખેડૂતોમાં નારાજગી છે. બાકી ચુકવણીના અસરગ્રસ્ત ખેડુતોનો આરોપ છે કે મિલ મેનેજમેન્ટના કારણે શેરડીના ખેડુતોને ચૂકવણી કરવામાં વિલંબ કરવામાં આવી રહ્યો છે. નવેમ્બર 2018 થી શેરડીના ખેડુતો મિલની ઘણી વાર મુલાકાત લઈને બાકી ચુકવણીની માંગણી કરી છે, પરંતુ તેમને ચૂકવણી કરવામાં આવી નથી. ખેડુતોનો આક્ષેપ છે કે, ન તો મિલ કે ન ડિરેક્ટર કે અન્ય અધિકારીઓ તેમની સમસ્યાઓ હલ કરવા તૈયાર નથી.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here