નાકોદર કોઓપરેટિવ શુગર મિલ લિમિટેડ સામે શેરડી ચુકવણીનો મુદ્દો ઉઠાવતા પંજાબના ખેડૂતો

104

નાકોદર: નાકોદર કોઓપરેટિવ શુગર મિલ લિમિટેડ દ્વારા 2020-2021 સિઝન માટે રૂ .448.15 લાખથી વધુના લેણાંની ચુકવણી નહીં કરવા સામે નાકોદર, શાહકોટ અને ફિલ્લૌર સબડિવિઝનના શેરડી ઉત્પાદકોમાં ભારે રોષ છે. અસરગ્રસ્ત ખેડૂતોએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે મિલ મેનેજમેન્ટ દ્વારા શેરડીના ખેડૂતોને ચુકવણીમાં વિલંબ થઈ રહ્યો છે. નવેમ્બર 2020 થી, શેરડીના ઉત્પાદકોએ મિલની ઘણી વખત મુલાકાત લીધી છે અને બાકી ચૂકવવાની માંગણી કરી છે, પરંતુ કોઈ ફાયદો થયો નથી.

Punjabnewsexpress.com માં પ્રકાશિત સમાચાર અનુસાર ખેડૂતોએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે મિલ ડિરેક્ટર કે અન્ય અધિકારીઓ તેમની સમસ્યાઓ ઉકેલવા તૈયાર નથી. મિલના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર I.P.S. ભાટિયાએ કહ્યું કે શેરડીના ખેડૂતોને 16 ફેબ્રુઆરી 2020 સુધી ચૂકવણી કરવામાં આવી છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here