મુંબઈ પોર્ટ પરથી ખાંડ નિકાસ કરવા પ્રોત્સાહન જાહેર કરાયા

736

મુંબઈ બંદર ઉપરથી  ખાંડની નિકાસને વધુ  પ્રોત્સાહન આપવા માટે, ખાંડના શિપમેન્ટ માટે વોલ્યુમ ડિસ્કાઉન્ટ સ્કીમ (ડીસીએસ) જાહેર  કરવામાં આવી છે.

1 એપ્રિલ, 2019 ના રોજ ભારતીય સુગર એક્ઝિમ કોર્પોરેશન, ઓલ ઇન્ડિયા સુગર ટ્રેડ એસોસિયેશન અને અન્યને રજૂ કરાયેલા પરિપત્રમાં મુંબઈ પોર્ટ ટ્રસ્ટે ખાંડના નિકાસકારોને સ્ટિવેડોરિંગ    ચાર્જમાં વળતરનો લાભ લેવા વિનંતી કરી છે.

પહેલી એપ્રિલ, 2019 થી  સ્ટિવેડોરિંગ ચાર્જમાં વળતર મેળવવા મુંબઈ પોર્ટ દ્વારા નીચે મુજબના માર્ગદર્શિકા નક્કી કરવામાં આવ્યા છે:

(1) જો કોઈ નિકાસકારને 01 મી એપ્રિલ, 2019 થી 30 જૂન, 2019 સુધી ત્રણ મહિનાના સમયગાળા દરમિયાન 1 લાખ ટન અને ઉપરના ખાંડનું શિપમેન્ટ હોય, તો તે ત્રણ મહિનાના અંતમાં   સ્ટિવેડોરિંગ  ચાર્જમાં 20 ટકા વળતર માટે પાત્ર હશે સમયગાળો  કે 30 જૂન, 2019 સુધીનો રહેશે 

(2) જો કોઈ નિકાસકારને એપ્રિલ 01, 2019 થી 31 ડિસેમ્બર, 2019 ના નવ મહિનાના સમયગાળા દરમિયાન બે લાખ ટન અને ઉપરની ખાંડની શિપમેન્ટ હોય, તો તે નવ મહિનાના સમયગાળાના અંતે  સ્ટિવેડોરિંગ ચાર્જમાં 20 ટકા વળતર માટે પાત્ર બનશે. એટલે કે 31 ડિસેમ્બર, 2019 સુધી લાભ લઇ શકાશે

(3) જો નિકાસકારે પહેલા ત્રણ મહિનામાં ખાંડના નિયંત્રણ માટે 20 ટકા વળતરનો લાભ લીધો છે, તો તે ટનજને બાદ કર્યા પછી અને બાકીની રકમની ચૂકવણી બાદ બાકીના ટનજ પર વળતર મેળવી શકશે.

અગાઉ 5 ઓક્ટોબર, 2018 ના રોજ, સરકારે ખાંડ મિલોને સહાય કરવા અને નિકાસ પરના પરિવહન તરફના ખર્ચ માટે સૂચનાઓ જારી કરી હતી.

સરકારે એસએસ 2018-19 દરમિયાન નિકાસને સરળ બનાવવા માટે આંતરિક પરિવહન, માલવાહક, હેન્ડલિંગ અને અન્ય શુલ્ક તરફ ખર્ચે ખાંડ મિલોને સહાય આપી હતી, પોર્ટ્સથી 100 કિલોમીટરની અંદર આવેલી મિલો માટે પ્રતિ મેટ્રિક ટન (એમટી) રૂ. તટવર્તી રાજ્યોના બંદરથી 100 કિલોમીટરથી વધુની મિલો અને દરિયાઇ રાજ્યો અથવા વાસ્તવિક ખર્ચના અન્યમાં સ્થિત મિલો માટે રૂ. 3,000 પ્રતિ ટન, જે પણ ઓછું હોય તેના માટે 2,500 પ્રતિ ટન એમટી નક્કી કર્યા છે.

ખાંડના જથ્થાબંધ શેરોને કાપી નાખવા માટે સરકારે સ્થાનિક ખાંડ મિલોને 2018-19ના માર્કેટિંગ વર્ષમાં 5 મિલિયન ટનની નિકાસ માટે ફરજિયાત નિકાસ કરવાનું કહ્યું હતું.

Download ChiniMandi News App :  http://bit.ly/ChiniMandiApp