કર્ણાટકથી તામિલનાડુ સુધી રેલ્વે દ્વારા ખાંડનો પુરવઠો પહોંચાડાયો

63

કર્ણાટકથી 69 વેગન ખાંડની થેલીઓ તમિળનાડુના વિરુધ્ધનગર અને તુતીકોરિન જિલ્લાઓમાં કર્ણાટક દ્વારા સપ્લાય કરવામાં આવી હતી. આવશ્યક ચીજવસ્તુઓની ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરવા રેલ્વે 14 એપ્રિલ સુધી દેશભરમાં નૂર સેવાઓ ચાલુ રાખવા સાથે પેસેન્જર ટ્રેન સેવાઓ સ્થગિત કરી હતી.

1,713 ટન સુગરની આશરે 31,125 બેગ ખાંડ ભરીને 27 વેગનમાં વહન કરવામાં આવી હતી અને સોમવારે વિરુધ્ધનગર સામાનમાં ઉતારવામાં આવી હતી. તે જ રીતે, મંગળવારે તુતીકોરીન જિલ્લાના મિલ્વેટન માલના શેડમાં મંગળવારે 2,667 ટન, ખાંડની 53,130 બેગ, 42 વેગન ઉતારવામાં આવી હતી.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here