ભારે વરસાદને કારણે ગુજરાતમાં લગભગ 50 હજાર હેક્ટરનો પાક બરબાદ

83

ગાંધીનગર: રાજ્ય સરકારનો પ્રાથમિક અંદાજ છે કે મધ્ય અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે પૂરના કારણે આશરે 50,000 હેક્ટરના પાકને નુકસાન થયું છે. મધ્ય ગુજરાતમાં બાગાયતી પાકોને સૌથી વધુ નુકસાન થયું છે, જ્યારે દક્ષિણ ગુજરાતમાં તેલીબિયાં, અનાજ અને કઠોળને ભારે નુકસાન થવાની ધારણા છે. રાજ્યમાં શેરડીના પાકને પણ ભારે નુકસાન થયું છે.

હાલમાં, શેરડીની ખેતીને નુકસાન થયું છે કે નહીં તેની કોઈ પુષ્ટિ નથી.

મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, રાજ્યના કૃષિ વિભાગના રેકોર્ડ મુજબ, મધ્ય અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં કપાસનું વાવેતર 1,22,000 હેક્ટરમાં, સોયાબીન હેઠળ 29,600 હેક્ટર અને ડાંગર હેઠળ 77,700 હેક્ટરમાં થાય છે. ખેડૂતોને ડર છે કે જો લાંબા સમય સુધી પાણી સ્થિર રહેશે તો આ પાકને ભારે નુકસાન થઈ શકે છે.છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં 11 જુલાઈ સુધીમાં 81,100 હેક્ટરમાં વાવેતર થયું હતું, જેમાં 26,600 હેક્ટરમાં બાગાયતનો સમાવેશ થાય છે. પ્રાથમિક અંદાજ મુજબ ભારે વરસાદથી 20,000 હેક્ટરમાં પાકને નુકસાન થયું છે. નર્મદા જિલ્લામાં 68,764 હેક્ટર જમીન ખેતી હેઠળ છે, જેમાંથી 9,610 હેક્ટરમાં બાગાયતી પાકોનો સમાવેશ થાય છે. ઓછામાં ઓછા 10 ટકા બાગાયતી પાકને નુકસાન થયું છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here