ચિત્તૂરમાં વરસાદને કારણે શેરડી સહિત 11,368 હેક્ટરના પાકને નુકસાન થયું છે.

67

તિરુપતિ: ચિત્તૂર જિલ્લા કૃષિ વિભાગે જણાવ્યું હતું કે તેણે છેલ્લા મહિનામાં જિલ્લામાં અવિરત વરસાદ અને ત્યારપછીના પૂરને કારણે થયેલા પાકના નુકસાનનો સર્વે પૂર્ણ કર્યો છે અને તેનો અહેવાલ રાજ્ય સરકારને મોકલ્યો છે. રિપોર્ટ અનુસાર ચિત્તૂરમાં શેરડી સહિત 11,368 હેક્ટરના પાકને નુકસાન થયું છે. 18 થી 20 નવેમ્બર સુધી જિલ્લામાં ભારે વરસાદ પડ્યો હતો, જેણે તમામ 66 મંડળોને અસર કરી હતી. કૃષિ વિભાગે એક અહેવાલ રજૂ કર્યો હતો જેમાં જણાવાયું હતું કે, કુલ 11,368 હેક્ટરમાં વિવિધ પ્રકારના પાકને નુકસાન થયું હતું અને 36,295 ખેડૂતોને અસર થઈ હતી. કુલ પાકનું નુકસાન રૂ. 17.29 કરોડ થયું છે.

અહેવાલ મુજબ ડાંગર, મગફળી, રાગી, શેરડી, લાલ ચણા અને મકાઈ જેવા પાકોને મોટા પ્રમાણમાં અસર થઈ છે. 9,795 હેક્ટરમાં 31,807 ખેડૂતો દ્વારા ડાંગર, 501 હેક્ટરમાં 1,187 ખેડૂતો દ્વારા મગફળી, 70 હેક્ટરમાં 196 ખેડૂતો દ્વારા શેરડી, 133 હેક્ટરમાં 441 ખેડૂતો દ્વારા રાગી, 66 ખેડૂતો દ્વારા 66 ખેડૂતો દ્વારા 661 હેક્ટરમાં 1201 ખેડૂતો દ્વારા 12000 હેક્ટરમાં લાલ ચણાની ખેતી કરવામાં આવી છે. અને 20 ખેડૂતોના 6 હેક્ટરમાં અન્ય પાકને નુકસાન થયું છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here