રિઝર્વ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા આરટીજીએસ માટે 4:30 વાગ્યાથી સાંજે 6 વાગ્યા સુધી સમય લંબાવશે

134

રિઝર્વ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા (આરબીઆઇ) એ રીઅલ ટાઇમ ગ્રોસ સેટલમેન્ટ (આરટીજીએસ) સિસ્ટમમાં ગ્રાહક વ્યવહારો માટે સમય સાંજે 4.30 વાગ્યાથી 6 વાગ્યા સુધી લંબાવ્યો છે. આરટીજીએસ માટે નવી ટાઇમ વિન્ડો 1 જૂનથી અમલમાં આવશે.

આરટીજીએસ એક ઑનલાઇન ફંડ ટ્રાન્સફર સિસ્ટમ છે, જે આરબીઆઇ દ્વારા ટેકો આપે છે, જે વાસ્તવિક સમયના આધારે પ્રસારણને સક્ષમ કરે છે. ટ્રાંઝેક્શન માટે લઘુતમ રકમ આરટીજીએસ ટ્રાન્સફર તરીકે પાત્ર બનવા માટે રૂ. 2 લાખ છે.

આરબીઆઈ ડેટા મુજબ, એપ્રિલ 2019 માં આરટીજીએસનો ઉપયોગ કરીને રૂ. 112 લાખ કરોડના મૂલ્યના વ્યવહારોની પ્રક્રિયા કરવામાં આવી હતી.

ફ્લેટ પ્રોસેસિંગ ચાર્જ ઉપરાંત ગ્રાહકને દરેક બાહ્ય વ્યવહારો પર ‘સમય-અલગ ચાર્જ’ ચાર્જ કરવામાં આવે છે. સવારે 8 થી 11 મી વચ્ચે પરિવહન માટેની ફી શુલ્ક છે, 11 વાગ્યાથી બપોરે 1 વાગ્યા સુધી રૂ. 2 છે, અને 1 વાગ્યાથી સાંજે 6 વાગ્યા સુધી રૂ. 5. 6 વાગ્યાના પ્રારંભિક કટ પછી સ્થાનાંતરિત થવાની ફી રૂ. 10 છે.

ગ્રાહક વ્યવહારો માટેનો પ્રારંભિક કટ 6 વાગ્યે રહેશે અને આંતર-બેંક વ્યવહારો માટેનો અંતિમ કાપ 7:45 વાગ્યે થશે. આઇડીએલ રિવર્સલ 7:45 વાગ્યાથી 8 વાગ્યા વચ્ચે થશે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here