પીલાણ સીઝન શરુ કરવા માટે મશીનરીનું રીપેર કામ પુરજોશમાં

106

કાળાખેડાની ખેડૂત સહકારી સુગર મિલ સપ્ટેમ્બરના અંતિમ સપ્તાહમાં અથવા નવેમ્બરના પ્રથમ અઠવાડિયામાં શેરડીની પિલાણની સીઝનનો પ્રારંભ કરશે. મિલ અધિકારીઓના મતે ઓક્ટોબર સુધીમાં સમારકામનું કામ પૂરું થઈ જશે.

મિલ હાઉસ, બોઇલરો, પાવર હાઉસ, બોઇલિંગ હાઉસ,સેન્ટ્રીફ્યુગલ મકાનો અને સેન્ટ્રીફ્યુગલ ઘરોની મરામત 70 ટકાથી વધુ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. પિલાણના લક્ષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને 25 ઓક્ટોબરની તૈયારી કરવામાં આવી રહી છે. ઓક્ટોબરના છેલ્લા અથવા નવેમ્બરનાપ્રથમ અઠવાડિયામાં, મિલ શેરડીનું પિલાણ શરૂ કરશે. શુગર મિલ હસલપુર અને ગજરૌલા સહિત સંભાલના ડઝનેક ગામોમાં ખેડૂતોને શેરડીની સપ્લાય કરે છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here