ઉત્તર પ્રદેશ: શેરડીના ચુકવણી માટે સહકારી ખાંડ મિલોને રૂ.500 કરોડની આર્થિક સહાય

261

પીલીભીત: રાજ્ય સરકારે શેરડીના ખેડુતોના હિતો માટે અને સહકારી મિલોના શેરડીના બાકીના બાકીદારોની જવાબદારી ઘટાડવા માટે 24 સહકારી ખાંડ મિલોને આર્થિક સહાય આપી છે. સુગર મિલોને સોફ્ટ લોનના રૂપમાં રૂ. 500 કરોડની રકમ આપવામાં આવી છે, જે સંબંધિત મિલોની ચુકવણી કરવાની ક્ષમતા પર આધારિત છે.

શેરડી અને ખાંડ ઉદ્યોગ વિભાગના અગ્ર સચિવ સંજય આર. ભુસરેડ્ડીના જણાવ્યા મુજબ 500 કરોડની સહાય સીધી ખેડૂતોના બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે. તેમણે કહ્યું કે, તે સુગર મિલો દ્વારા ચૂકવણીની સ્થિતિની નિયમિત દેખરેખ રાખે છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here