સહારનપુર: ખાંડ મિલો પર આશરે 691 કરોડ રૂપિયા બાકી

85

સહારનપુર: અહીં જિલ્લાની શુગર મિલો ખેડુતોની ચુકવણીમાં ઘણી પછાત સાબિત થઈ છે, કારણ કે મિલોએ સમગ્ર સીઝનમાં માત્ર 46 ટકા ચુકવણી કરી છે. ઘણી મિલો બાકીના 100 ટકા રકમ ચૂકવ્યા વગર જ બંધ થઇ રહી છે.
સહારનપુર જિલ્લાની છ ખાંડ મિલોના શેરડીનો આશરે 691 કરોડની મોટી રકમ બાકી છે, ગાંગનૌલિ મિલની પિલાણની મોસમ પૂરી થઈ ગઈ છે, ત્યારબાદ ગગલહેડી શુગર મિલની પિલાણ અંતિમ તબક્કામાં છે. શેરડીનો બાકીનો ભાવ મેળવવા ખેડુતો હજી તલપાપડ છે, પરંતુ મિલો ચૂકવવામાં નિષ્ફળ ગઈ છે. ચુકવણી ની બાબતમાં સહારનપુર જિલ્લો એક મુખ્ય જિલ્લા છે જે બહુત પાછળ છે.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here