કેન્દ્રિય પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ દ્વારા સંજીવની  સહકારી સાખર કારખાના લિમિટેડને શેરડીનું ક્રશિંગ શરુ કરવાની  મંજૂરી મળતા 1500 જેટલા ખેડૂતોમાં આનંદની લાગણી

860
કેન્દ્રિય પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ (સી.સી.સી.બી.) દ્વારા મંગળવારે સંજીવની  સહકારી સાખર કારખાના લિમિટેડને શેરડીનું ક્રશિંગ શરુ કરવાની ફરી પરવાનગી આપતા  આશરે  1500 ખાંડની ખેડૂતોએ ભારે રાહત અનુભવી હતી.ઓર્ડરમાં 2018-19ની સીઝન માટે શેરડી ક્રશિંગ કરવાનું મંજૂરી મળી છે.
સી.પી.સી.બી. દ્વારા પર્યાવરણ સુરક્ષા અધિનિયમ, 1986 ની કલમ 5 હેઠળ 1 જૂન, 2017 ના ઓર્ડર દ્વારા યુનિટને ક્લોસર  દિશા નિર્દેશિત કરવામાં આવ્યા હતા, જે પ્રવાહી અને સ્ટેકના ઉત્સર્જન માટે ઓનલાઈન સતત એફફ્યુલેંટ મોનિટરિંગ સ્ટેશન (ઓસીઇએમએસ) ના બિન-સ્થાપનના ખાતામાં છે. પછીથી બોર્ડ, 12 ઑક્ટોબર, 2018 ના રોજ એક પત્ર દ્વારા ગોવા સ્ટેટ પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડ (જીએસપીસીબી) ને પાલન અને બંધ કરવાની દિશાઓને સુનિશ્ચિત કરવા માટે નિર્દેશ આપ્યો છે.
જીએસપીસીબીએ સીપીસીબીને સિઝન માટે સંજીવની ખાંડ પરિબળની કામગીરી માટે પરવાનગી આપવા વિનંતી કરી હતી, કારણ કે તે શેરડીની  ખેતીમાં સંકળાયેલા ઘણા સ્થાનિક ખેડૂતોને મદદ કરે છે.
એકમેં  ડિસેમ્બર 10 ના રોજ ઇમેઇલ દ્વારા નજીકની દિશામાં જવાબ આપ્યો અને ઓસીઇએમએસની સ્થાપના અને કમિશનિંગ અંગેની દિશાઓનું પાલન કર્યું અને તે બોર્ડ દ્વારા ચકાસવામાં આવ્યું હતું.જેમ કે, 11 ડિસેમ્બરના રોજ રજૂ કરાયેલા આદેશમાં સી.પી.સી.બી.એ ખાંડ ફેક્ટરીને તેના ઉત્પાદન કામગીરીને ફરીથી શરૂ કરવાની મંજૂરી આપી હતી જ્યારે જી.એસ.પી.સી.બી.ના જોખમી અને અન્ય વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ નિયમો હેઠળ પાણી અને એર એક્ટ હેઠળ કાર્યવાહી કરવા માટે માન્ય સંમતિ પ્રાપ્ત કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો.
ઓર્ડર જણાવે છે કે “ઉદ્યોગો માન્ય સંમતિ વિના કોઈ પણ સંજોગોમાં કામ કરશે નહીં”. તે ખાતરી કરવા માટે પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે પ્રવાહી અને સ્ટેક ઉત્સર્જન માટે ઓનલાઇન સતત મોનીટરીંગ સ્ટેશન યોગ્ય રીતે ઇન્સ્ટોલ કરેલું છે અને તે ડેટા સતત નિરીક્ષણ કરવામાં આવે છે અને CPCC ને સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવે છે.
બોર્ડ દ્વારા સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે દિશાઓનું પાલન કરવા માટે એકમની નિષ્ફળતા તેમને પર્યાવરણ (સુરક્ષા) અધિનિયમ 1986 હેઠળ યોગ્ય પગલાં લેવા ફરજ પાડશે.
SOURCEChiniMandi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here