સીઝન 2021-22: મહારાષ્ટ્રમાં 157 ખાંડ મિલો શરૂ થઈ

સુગર કમિશનરેટના ડેટા અનુસાર, 2021-22ની સિઝનમાં 28 નવેમ્બર, 2021 સુધી મહારાષ્ટ્રમાં કુલ 157 ખાંડ મિલોએ પિલાણ શરૂ કર્યું છે. જેમાં 75 સહકારી અને 82 ખાનગી ખાંડ મિલો સામેલ છે અને 204.59 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કરવામાં આવ્યું છે. રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં 185.21 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન થયું છે. હાલમાં રાજ્યમાં ખાંડની સરેરાશ રિકવરી 9.05 ટકા છે.

અત્યાર સુધીમાં, 37 ખાંડ મિલોએ સોલાપુર ડિવિઝનમાં પિલાણની સિઝન શરૂ કરી છે, જે મહારાષ્ટ્રમાં સૌથી વધુ છે. સુગર કમિશનરેટના ડેટા અનુસાર, 28 નવેમ્બર, 2021 સુધીમાં, સોલાપુર વિભાગમાં 48.42 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કરીને 39.79 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન થયું છે. અને અહીં ખાંડની રિકવરી 8.22 ટકા છે.

કોલ્હાપુર વિભાગમાં ખાંડની રિકવરી 10 ટકાને વટાવી ગઈ છે અને રાજ્યમાં સૌથી વધુ ખાંડનું ઉત્પાદન પણ કોલ્હાપુર વિભાગમાં થયું છે. હાલમાં કોલ્હાપુર વિભાગમાં 53.77 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કરીને 55.33 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન કરવામાં આવ્યું છે. અને અહીં ખાંડની રિકવરી 10.29 ટકા છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here