સીઝન 2021-22: ઉત્તર પ્રદેશમાં અત્યાર સુધીમાં 101.14 લાખ ટન ખાંડનું ઉત્પાદન

ઉત્તર પ્રદેશમાં ખાંડનું ઉત્પાદન 100 લાખને વટાવી ગયું છે. રાજ્યમાં પિલાણની સિઝન 2021-22ના અંતના આરે છે અને ખાંડનું ઉત્પાદન પાછલી સિઝન કરતાં ઓછું છે.

સરકારી ડેટા અનુસાર, 13 મે, 2022 સુધીમાં, રાજ્યની ખાંડ મિલોએ 999.75 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કરીને 101.14 લાખ ટન ખાંડનું ઉત્પાદન કર્યું હતું. અને તે જ વર્તમાન પિલાણ સીઝનની ચૂકવણીના કિસ્સામાં, અત્યાર સુધીમાં રૂ. 24,688.44 કરોડ એટલે કે 73.28 ટકા ચૂકવવામાં આવ્યા છે. ગત સિઝનમાં રાજ્યમાં 1027.50 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કરીને 110.59 લાખ ટન ખાંડનું ઉત્પાદન થયું હતું.

છેલ્લી પિલાણ સિઝન માટે લગભગ 100% ચૂકવણી કરવામાં આવી છે અને હાલમાં વહીવટીતંત્ર વર્તમાન પિલાણ સિઝનની ચૂકવણીની ખાતરી કરવા માટે કામ કરી રહ્યું છે.

તમને જણાવી દઈએ કે, રાજ્ય સરકાર દ્વારા શેરડીની બાકી ચુકવણી વહેલી તકે કરાવવાની કવાયત તેજ થઈ ગઈ છે. શેરડી મંત્રી લક્ષ્મી નારાયણ ચૌધરીએ ખાંડ મિલોના અધિકારીઓ અને મુખ્ય સંચાલકોને અગ્રતાના આધારે બાકીની ચૂકવણી કરવા નિર્દેશ આપ્યો છે. આ સાથે તેમણે સુગર મિલોની મરામત અને જાળવણી ગુણવત્તા અને ધોરણોના આધારે કરવાનું સૂચન કર્યું છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here