સીઝન 2022-23: ઉત્તર પ્રદેશમાં અત્યાર સુધીમાં 104.01 લાખ ટન ખાંડનું ઉત્પાદન

ઉત્તર પ્રદેશમાં પિલાણ સીઝન 2022-23 તેના અંતને આરે છે અને ખાંડનું ઉત્પાદન 105 લાખ ટન થવાનો અંદાજ છે. સરકારી આંકડાઓ અનુસાર, 15 મે, 2023 સુધીમાં, રાજ્યની ખાંડ મિલોએ 1,082.01 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કર્યું હતું અને 104.01 લાખ ટન ખાંડનું ઉત્પાદન કર્યું હતું. ગત સિઝનમાં રાજ્યમાં 1016.26 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કરીને 101.98 લાખ ટન ખાંડનું ઉત્પાદન થયું હતું.

શેરડીના પેમેન્ટ બાબતે સરકારના પ્રયાસોથી શુગર મિલો સમયસર પેમેન્ટ થાય તેવા પ્રયાસો કરી રહી છે. શેરડીની ચૂકવણીના કિસ્સામાં અત્યાર સુધીમાં રૂ. 27,718.64 કરોડ એટલે કે 75.69 ટકા ચૂકવવામાં આવ્યા છે.

વર્તમાન સરકાર દ્વારા 2021-22ની પિલાણ સિઝનમાં રૂ.35,130.36 કરોડ, પિલાણ સિઝન 2020-21માં રૂ.33,008.78 કરોડ, પિલાણ સિઝન 2019-20માં રૂ.35898.85 કરોડ, રૂ.33048.06 કરોડ,.છેલ્લી પિલાણ સીઝન માટે રૂ.10,666.69 કરોડ સહિત રૂ.35,444.06 કરોડની ચૂકવણી સાથે, અત્યાર સુધીમાં કુલ રૂ.2,10,915.44 કરોડની શેરડીની કિંમત ચૂકવવામાં આવી છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here