સીઝન 2022-23: ઉત્તર પ્રદેશમાં અત્યાર સુધીમાં 75.43 ટકા શેરડીની ચુકવણી કરવામાં આવી

ઉત્તર પ્રદેશમાં પિલાણ સીઝન 2022-23 તેના અંતને આરે છે અને ખાંડનું ઉત્પાદન 105 લાખ ટન થવાનો અંદાજ છે. પરંતુ શેરડીના પેમેન્ટ બાબતે સરકારના પ્રયાસોથી શુગર મિલો સમયસર પેમેન્ટ થાય તેવા પ્રયાસો કરી રહી છે.

સરકારી આંકડાઓ અનુસાર, 03 મે, 2023 સુધીમાં, રાજ્યની ખાંડ મિલોએ 1,062.43 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કર્યું હતું અને 102.38 લાખ ટન ખાંડનું ઉત્પાદન કર્યું હતું. અને તે જ ચુકવણીના કિસ્સામાં, અત્યાર સુધીમાં 26,501.29 કરોડ રૂપિયા એટલે કે 75.43 ટકા ચૂકવવામાં આવ્યા છે. ગત સિઝનમાં રાજ્યમાં 1016.26 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ થયું હતું અને 101.98 લાખ ટન ખાંડનું ઉત્પાદન થયું હતું.

વર્તમાન સરકાર દ્વારા 2021-22ની પિલાણ સિઝનમાં રૂ.35,111.06 કરોડ, પિલાણ સિઝન 2020-21માં રૂ.33,007.95 કરોડ, પિલાણ સિઝન 2019-20માં રૂ.35898.85 કરોડ, 2018-19માં રૂ.33048.06 કરોડ, રૂ. .2017-18 છેલ્લી પિલાણ સીઝન માટે રૂ.10,666.69 કરોડ સહિત રૂ.35,444.06 કરોડની ચૂકવણી ઉપરાંત, અત્યાર સુધીમાં કુલ રૂ.2,09,677.96 કરોડની શેરડીના ભાવની ચૂકવણી કરવામાં આવી છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here