સિઝન 2023-24: દેશમાં 71 ખાંડ મિલો બંધ; અત્યાર સુધીમાં 254.70 લાખ ટન ખાંડનું ઉત્પાદન થયું

દેશની સુગર મિલોએ પિલાણ સીઝનનો અંત શરૂ કરી દીધો છે. અને ખાંડનું ઉત્પાદન પણ ગત સિઝન કરતાં ઓછું છે.

નેશનલ ફેડરેશન ઓફ કોઓપરેટિવ સુગર ફેક્ટરીઝ લિમિટેડ (NFCSF) ના ડેટા અનુસાર, 29 ફેબ્રુઆરી, 2024 સુધી, દેશની 462 ખાંડ મિલોમાં પિલાણ સિઝન 2023-24 શરૂ થઈ ગઈ છે અને 2559.64 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કરવામાં આવ્યું છે અને 254.70 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ થયું છે. અત્યાર સુધીમાં ખાંડનું ઉત્પાદન થયું છે.

દેશની કુલ 533 ખાંડ મિલોએ પિલાણ સિઝનમાં ભાગ લીધો હતો, જેમાંથી 71 ખાંડ મિલોએ અત્યાર સુધીમાં પિલાણ કરવાનું બંધ કરી દીધું છે.

આ સમય સુધીમાં, છેલ્લી સિઝન 2022-23માં, 534 ખાંડ મિલોએ પિલાણમાં ભાગ લીધો હતો અને 93 ખાંડ મિલો બંધ થઈ ગઈ હતી. અત્યાર સુધીમાં, ખાંડ મિલોએ 2655.28 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કર્યું હતું અને 259.05 લાખ ટન ખાંડનું ઉત્પાદન કર્યું હતું.

દેશમાં ખાંડની રિકવરી ગત સિઝન કરતાં વધુ છે. 29 ફેબ્રુઆરી 2024 સુધી દેશમાં ખાંડની સરેરાશ રિકવરી 9.95 ટકા છે જ્યારે ગત સિઝનમાં તે જ સમયે ખાંડની સરેરાશ રિકવરી 9.76 ટકા હતી.

હાલમાં, રાજ્યોમાં ખાંડના ઉત્પાદનમાં મહારાષ્ટ્ર આગળ છે અને તે પછી ઉત્તર પ્રદેશ બીજા ક્રમે છે. મહારાષ્ટ્રમાં અત્યાર સુધીમાં 90.90 લાખ ટન ખાંડનું ઉત્પાદન થયું છે જ્યારે ઉત્તર પ્રદેશમાં અત્યાર સુધીમાં 78.95 લાખ ટન ખાંડનું ઉત્પાદન થયું છે. કર્ણાટક ત્રીજા સ્થાને છે જ્યાં અત્યાર સુધીમાં ખાંડનું ઉત્પાદન 45.70 લાખ ટન થયું છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here