મહારાષ્ટ્રમાં અત્યાર સુધીમાં 176 ખાંડ મિલો શરૂ થઈ

સુગર કમિશનરેટના ડેટા અનુસાર, મહારાષ્ટ્રમાં 2023-24ની સિઝનમાં 03 ડિસેમ્બર, 2023 સુધી કુલ 176 ખાંડ મિલોએ પિલાણ શરૂ કર્યું છે. જેમાં 88 સહકારી અને 88 ખાનગી ખાંડ મિલોનો સમાવેશ થાય છે અને 187.87 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કરવામાં આવ્યું છે. રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં 149.08 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન થયું છે. હાલમાં રાજ્યમાં ખાંડની સરેરાશ રિકવરી 7.94 ટકા છે.

ગત સિઝનમાં તે જ સમયે, 189 શુગર મિલો કાર્યરત હતી અને તેઓએ 260.81 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કરીને 229.64 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન કર્યું હતું.

અત્યાર સુધીમાં, 43 ખાંડ મિલોએ સોલાપુર ડિવિઝનમાં પિલાણ સીઝન શરૂ કરી છે, જે મહારાષ્ટ્રમાં સૌથી વધુ છે. શુગર કમિશનરેટના ડેટા અનુસાર, 03 ડિસેમ્બર, 2023 સુધીમાં, હાલમાં સોલાપુર ડિવિઝનમાં 42.75 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કરીને 31.32 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન કરવામાં આવ્યું છે. અને અહીં ખાંડની રિકવરી 7.33 ટકા છે.

નાગપુર ડિવિઝનમાં અત્યાર સુધી એક પણ શુગર મિલે પિલાણની સિઝન શરૂ કરી નથી અને રાજ્યમાં અમરાવતી ડિવિઝનમાં સૌથી ઓછી સંખ્યામાં ખાંડ મિલોએ પિલાણ શરૂ કર્યું છે. અમરાવતી વિભાગમાં માત્ર 2 શુગર મિલોએ પિલાણની સિઝન શરૂ કરી છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here