સિસ્વાન મિલ દ્વારા 2.28 કરોડચૂકવાયા

87

આઈપીએલ સુગર મિલ સિસ્વાએ જિલ્લાના શેરડીના ખેડુતોને રૂ. 2.28 કરોડ ચૂકવ્યા છે. 200 થી વધુ ખેડુતોને ચુકવણીથી રાહત મળી છે, ત્યારે હજુ પણ મિલ પર 19 કરોડ 10 લાખની ચુકવણી બાકી છે. વિભાગે શેષ ખેડૂતોને શેરડીના ભાવોની ચુકવણી અંગે સૂચના આપી છે. આ સીઝનમાં આઈપીએલ સુગર મિલ સિસ્વાન દ્વારા કુલ 95.99 કરોડ રૂપિયા ની કિમંતની શેરડી ક્રશ કરી નાખવામાં આવ્યા હતા. મિલ દ્વારા ખેડુતોને શેરડીના મૂલ્યના 74 કરોડ 60 લાખ 78 હજાર રૂપિયા ચૂકવાયા હતા, હવે ફરીથી 200 થી વધુ ખેડુતોને 2.28 કરોડથી વધુની ચુકવણી કરવામાં આવી છે. મિલ દ્વારા કરવામાં આવેલી ચુકવણીથી શેરડીનો સપ્લાય કરતા 25 માર્ચ સુધીના ખેડૂતોને રાહત મળી છે, જ્યારે બાકી રહેલા ખેડૂતો હજુ પણ 19 કરોડ 10 લાખ પાંચ હજારની રકમની રાહ જોઇ રહ્યા છે. જિલ્લા શેરડી અધિકારી જગદીશચંદ્ર યાદવે જણાવ્યું કે શેરડીના ખેડુતોને સિસ્વાન મિલ દ્વારા ચૂકવણી કરવામાં આવે છે. જેમ ખાંડ વેચાય છે. તેમ, ખેડુતોની બાકી કિંમત ચૂકવવામાં આવી રહી છે. મિલ મેનેજમેન્ટે પણ નિયમિત ચુકવણી કરવા અને ખેડૂતોને રાહત આપવા સુચના આપી છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here