છ ખેડૂતો શેરડીનું નવું બિયારણ તૈયાર કરશે

59

બુલંદશહર: મંડળમાં કૃષિ-સઘન શેરડી ઉત્પાદન ક્ષેત્રે એક નવું પરિમાણ પ્રાપ્ત થયું છે. શેરડી વિકાસ વિભાગ દ્વારા છ જિલ્લામાંથી બુલંદશહરમાં છ પ્રગતિશીલ ખેડૂતોની નોંધણી કરવામાં આવી છે. શાહજહાંપુર અને કરનાલ સંશોધન કેન્દ્રમાં શેરડીનું નવું બિયારણ તૈયાર થશે ત્યારે નોંધાયેલા ખેડૂતોને તે મળશે. આ ખેડૂતો કૃષિ વૈજ્ઞાનિકોની દેખરેખ હેઠળ ખેતરોમાં તેમના મોડલ તૈયાર કરશે અને છ જિલ્લાના ખેડૂતોને વેચશે. આ શેરડીની નવી જાતોને પ્રોત્સાહન આપશે. વર્ષોથી એક જ પ્રજાતિની શેરડી વાવ્યા પછી પાકમાં રોગ અને ખાંડની ઓછી વસૂલાતની ફરિયાદો છે. ઉત્તર પ્રદેશ સુગરકેન રિસર્ચ કાઉન્સિલ, શાહજહાંપુર અને કરનાલ તરફથી રાજ્યભરની સમિતિઓમાં નવા બીજ આવે છે, પરંતુ જાગૃતિના અભાવે તેનું વેચાણ થતું નથી. આને ધ્યાનમાં રાખીને, ખાંડ ઉદ્યોગ અને શેરડી વિકાસ વિભાગે નવા બિયારણનું ઉત્પાદન કરવા માટે રાજ્યના 118 પ્રગતિશીલ ખેડૂતોની નોંધણી કરી છે.

બિયારણ એવી રીતે તૈયાર થશે કે શેરડી વિકાસ વિભાગે રાજ્ય કક્ષાએ એવા ખેડૂતોની ઓળખ કરી છે કે જેમની પાસે પાક કાપવાના પરિણામે શેરડીની ગુણવત્તા સારી છે. પાંચ વર્ષના મૂલ્યાંકન બાદ નોંધાયેલા ખેડૂતોને શેરડીના ઉત્પાદનમાં જિલ્લા, મંડલ અને રાજ્ય સ્તરે પુરસ્કૃત કરવામાં આવ્યા છે. યુપી સુગરકેન રિસર્ચ કાઉન્સિલ, શાહજહાંપુર અને કરનાલમાંથી નોંધાયેલા ખેડૂતોને નવી પ્રજાતિઓ પહોંચાડવામાં આવશે. આ ખેડૂતો તેમના ખેતરોમાં નવા બિયારણ વાવશે. તેમના મોડલ તૈયાર કરશે અને નજીકના ખેડૂતોની સામે પ્રદર્શિત કરશે. કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્રના વૈજ્ઞાનિકોની દેખરેખ હેઠળ શેરડીના પાકની નવી જાતોની દેખરેખ કરવામાં આવશે. જિલ્લા શેરડી અધિકારી બ્રિજેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, શેરડીના બિયારણ ઉત્પાદક ખેડૂતો તરીકે જિલ્લાના છ ખેડૂતોની પસંદગી કરવામાં આવી છે, જેમાં સેહરા ગામના દંપતીનો સમાવેશ થાય છે. આ ખેડૂતો શેરડી સંશોધન પરિષદમાં નોંધાયેલા છે. નવા બિયારણના વેચાણ માટે, વર્તુળમાં ફક્ત આ ખેડૂતોને જ મંજૂરી આપવામાં આવશે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here