દક્ષિણ કોરિયાના ચોખાના ઉત્પાદનમાં ઘટાડો

સિઓલ: ખરાબ હવામાનના કારણે આ વર્ષે દક્ષિણ કોરિયાના ચોખાના ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થયો છે. ચોખાનું ઉત્પાદન 2022માં કુલ 3,764,000 ટન થવાનો અંદાજ છે, જે પાછલા વર્ષ કરતાં લગભગ 3 ટકા ઓછો છે. ગયા વર્ષે 10.7 ટકા વધ્યા બાદ આ વર્ષે ચોખાનું ઉત્પાદન ઘટ્યું છે. ચોખાનું ઉત્પાદન 2016 થી 2020 સુધી સતત પાંચ વર્ષ સુધી ઘટી રહ્યું છે. વરસાદ તેમજ ટાયફૂન હિનામનોરની નકારાત્મક અસરને કારણે ચોખાના ઉત્પાદનમાં ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. દેશભરમાં ચોખાનો વિસ્તાર 0.7 ટકા ઘટીને 727,054 હેક્ટર થયો છે, જેના કારણે ચોખાના ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થયો છે. ખાવાની આદતોમાં ફેરફારને કારણે પણ છેલ્લા દાયકામાં ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થયો છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here