અત્યાર સુધીમાં 54,000 હેક્ટરમાં ઘઉં, 18.99 લાખ હેક્ટરમાં સરસવનું વાવેતર થયું છેઃ સરકારી ડેટા

નવી દિલ્હી: 2022-23 પાક વર્ષની વર્તમાન રવિ સિઝનમાં અત્યાર સુધીમાં 54,000 હેક્ટરમાં ઘઉંનું વાવેતર થયું છે, જે એક વર્ષ અગાઉના સમાન સમયગાળામાં 34,000 હેક્ટર કરતાં 59 ટકા વધુ છે.

રવિ સિઝનનો મુખ્ય પાક ઘઉંની વાવણી ઓક્ટોબરમાં શરૂ થાય છે અને માર્ચ-એપ્રિલમાં લણણી થાય છે. આ સિવાય ચણા અને સરસવ એ રવિ સિઝન (જુલાઈ-જૂન) દરમિયાન ઉગાડવામાં આવતા અન્ય મુખ્ય પાક છે.

તાજેતરના વાવણીના આંકડા અનુસાર, ઉત્તર પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ, રાજસ્થાન અને જમ્મુ-કાશ્મીરમાં ઘઉંની વાવણી પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે.

ડેટા દર્શાવે છે કે 28 ઓક્ટોબર સુધી ઉત્તર પ્રદેશમાં લગભગ 39,000 હેક્ટર, ઉત્તરાખંડમાં 9,000 હેક્ટર, રાજસ્થાનમાં 2,000 હેક્ટર અને જમ્મુ-કાશ્મીરમાં 1,000 હેક્ટરમાં ઘઉંનું વાવેતર થયું છે.

આ રવિ સિઝનમાં અત્યાર સુધીમાં કઠોળનું વાવેતર 8.82 લાખ હેક્ટર થઈ ગયું છે જે એક વર્ષ અગાઉના સમાન સમયગાળામાં 5.91 લાખ હેક્ટર હતું. કઠોળમાં ચણાનું વાવેતર 6.96 લાખ હેક્ટરમાં થયું છે જે એક વર્ષ અગાઉ 5.91 લાખ હેક્ટર હતું.

તેલીબિયાંના કિસ્સામાં છ પ્રકારના તેલીબિયાંનું વાવેતર લગભગ 19.69 લાખ હેક્ટરમાં થયું છે જે એક વર્ષ અગાઉના સમયગાળામાં 15.13 લાખ હેક્ટર કરતાં વધુ છે. રેપસીડ અને સરસવનું વાવેતર આ મોટા ભાગના વિસ્તારમાં 18.99 લાખ હેક્ટરમાં થયું છે જે ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળામાં 14.21 લાખ હેક્ટર હતું.

ડેટા દર્શાવે છે કે આ રવિ સિઝનમાં 4.68 લાખ હેક્ટરમાં બરછટ અનાજનું વાવેતર થયું છે, જે અગાઉ 2.31 લાખ હેક્ટર હતું, જે એક વર્ષ અગાઉ 2.31 લાખ હેક્ટરમાં હતું. ડાંગરનું વાવેતર 4.02 લાખ હેક્ટરમાં થયું છે જે અગાઉ 3.54 લાખ હેક્ટર હતું.

આ રવિ સિઝનમાં 28 ઓક્ટોબર સુધી તમામ રવિ પાક હેઠળનો કુલ વિસ્તાર 37.75 લાખ હેક્ટર હતો, જે એક વર્ષ અગાઉના સમાન સમયગાળામાં 27.24 લાખ હેક્ટર હતો.

ખરીફ પાક લણ્યા પછી જમીન સાફ થઈ જાય પછી આવતા અઠવાડિયામાં વાવણીમાં તેજી આવવાની ધારણા છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here