જિલ્લાની પાંચ શુગર મિલોને DCOએ મોકલી નોટિસ

74

ડીએમ રમાકાન્ત પાંડેની સૂચનાથી ડી.સી.ઓ. યશપાલ સિંઘે બિજનૌર,ચાંદપુર ,બિલાઈ શુગર મિલ,બૂંદકી શુગર મિલ અને ધામપુર શુગર મિલને નોટિસ ફટકારી છે ખેડુતોને શેરડીનો ભાવ ન ભરવા બદલ આ સુગર મિલો વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

શેરડીના બાકીના ભાવ ચૂકવવા માટે ડીએમ રમાકાંત પાંડેએ સોમવારે સાંજે સુગર મિલોના અધિકારીઓની સમીક્ષા બેઠક યોજી હતી. જિલ્લા શેરડી અધિકારી યશપાલસિંહે જણાવ્યું હતું કે શેરડીના બાકીના ચુકવણીમાં વિલંબ માટે ડીએમની સૂચનાથી બિજનોર, ચાંદપુર, બિલાઇ, ધામપુર અને બુંદકી સુગર મિલોને નોટિસ પાઠવવામાં આવી છે.

ડીસીઓએ જણાવ્યું હતું કે સમીક્ષા બેઠક દરમિયાન ધમપુર સુગર મિલ દ્વારા 20 કરોડના લક્ષ્યાંક સામે 0 ચૂકવણી કરી હતી. સ્યોહર સુગર મિલને 15 કરોડની સામે 7 કરોડ 29 લાખ, બિલાઇ સુગર મિલ 20 કરોડની સામે 7 કરોડ 21 લાખ, બરકતપુર સુગર મિલ સામે 5 કરોડ 63 લાખ, બુંદકી સુગર મિલને 10 કરોડની સામે 6 કરોડ 16 લાખ ચૂકવ્યા, બિજનોર અને ચાંદપુર સુગર મિલને 5 કરોડની સરખામણીએ શૂન્ય ચૂકવ્યો હતો અને નજીબાબાદ સુગર મિલને 2 કરોડની સરખામણીએ શૂન્ય રકમ ચૂકવી છે.

ડીસીઓએ કહ્યું કે ડીએમ આ અઠવાડિયે સુગર મિલોને ચુકવણીનું લક્ષ્યાંક આપ્યું છે. 25 ધામપુર સુગર મીલ, સ્યોહરા સુગર મિલ, બિલાઇ સુગર મિલ અને બરકતપુર સુગર મિલને રૂ .15 કરોડ અને અન્ય સુગર મિલોને પ્રત્યેક રૂ. 5 કરોડનો લક્ષ્યાંક અપાયો હતો. ગત સપ્તાહમાં 97 કરોડની સામે 41 કરોડ અને 31 લાખની રકમ જ ચૂકવાઈ છે. ડીસીઓ યશપાલસિંહે જણાવ્યું હતું કે તમામ સુગર મિલોને નોટિસ ફટકારી છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here