કિસાન મજૂર સંઘ દ્વારા શેરડીની ચુકવણીના મુદ્દે કરશે આંદોલન

96

ખેડૂતોના શેરડી પેટે જે નાણાં બાકી છે તેને લઈને કિસાન મજૂર સંઘ શેરડીની ચુકવણીની માંગ માટે આંદોલન શરૂ કરશે. પ્રથમ ચરણમાં, સમિતિ કચેરી ખાતે ઉપવાસ કરશે. કોરોના રોગચાળાને લીધે, શેરડીના ખેડુતોને મળતા શેરડીના ખેડૂત, જેઓ 2019-20 ની પિલાણ સીઝન માટે બાકી શેરડીની ચુકવણીનો સામનો કરી રહ્યા છે, દરેક પરિસ્થિતિમાં શેરડી સમિતિ ગોલા સાથે બેઠક કરશે.

રાષ્ટ્રીય ખેડૂત મજૂર સંગઠનના જિલ્લા પ્રમુખ, કૃષ્ણ વર્મા, જિલ્લા ઉપપ્રમુખ શિવદયાલ વર્મા, જિલ્લા સંગઠન મંત્રી નારાયણલાલ વર્મા, વગેરેએ શેરડી સમિતિના સચિવ નંદલાલ સાથે બાકી રકમની ચુકવણી અંગે વાતચીત કરી હતી. કૃષ્ણ વર્માએ જણાવ્યું છે કે એવા હજારો ખેડુતો છે કે જેમને 7 મહિનાની ક્રશ સીઝન પછી પણ એક પણ કાપલી ચૂકવવામાં આવી નથી. સમિતિના સચિવ નંદલાલે ખેડુતોને ખાતરી આપી છે કે આવા ખેડુતોની એક કાપલી ચૂકવવાનો દરેક શક્ય પ્રયાસ કરવામાં આવશે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here