સ્યોહારા સુગર મિલે દ્વારા ખેડૂતોને 10.64 કરોડની ચુકવણી કરી

93

જિલ્લાની બે સુગર મિલોએ ખેડુતોને 13 કરોડ 35 લાખ રૂપિયાની બાકીરહેતી શેરડી કિંમત ચૂકવી દીધી છે.

જિલ્લા શેરડી અધિકારી યશપાલસિંહે જણાવ્યું હતું કે, જિલ્લાની સ્યોરા સુગર મિલ દ્વારા ખેડુતોને 10 કરોડ 64 લાખની રકમ ચૂકવવામાં આવી છે અને બરકતપુર સુગર મિલ દ્વારા ખેડુતોને 2 કરોડ 71 લાખની શેરડીની બાકી રકમ ચૂકવવામાં આવી છે. જિલ્લા શેરડી અધિકારી યશપાલસિંહે જણાવ્યું હતું કે સુગર મિલના ખેડુતોને શેરડીનો બાકી ભાવ સમયસર ચુકવવા માટે પ્રયત્નો કરવામાં આવી રહ્યા છે જેથી ખેડુતોને રાહત મળી રહેશે

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here