કેન્યામાં 88% ખાંડની આયાતમાં થયો વધારો

113

કેન્યામાં ફેબ્રુઆરી મહિનામાં આજ સમય દરમિયાન ગયા વર્ષ કરતા 88 % ખંડણી આયાત વધુ થઇ હોવાનું જણાવાયું છે.સુગર ડિરેક્ટરેટના જણાવાયા અનુસાર ગયા વર્ષે 27,375 ટન ની આયાત થઇ હતી જે આ વર્ષે 51,375 ટન ની થઇ ચુકી છે.આ વર્ષે લોકલ પ્રોડક્શનમાં માત્ર 5 % નો વધારો જોવા મળ્યો છે.આ વર્ષે રો મટીરિયલમાં વધારો થવાને કારણે આ વધારો નોંધાયો છે.

ડિરેક્ટર કચેરીએ જણાવ્યું હતું કે, સ્થાનિક ખાંડના ઉત્પાદનમાં ઘટાડો સામે સ્થાનિક માંગ વધારવા સામે ટેબલ સુગરની આયાતમાં વધારો થવાનું કારણ આયાતની વૃદ્ધિને આભારી છે.

કેન્યામાં મ્યુમિયાઝ અને ચેમેલીલ ફેક્ટરીઓના સતત બંધ થવાના કારણે ઉત્પાદનમાં ભારે અસર પડી છે. મુમિયાસ સુગર, જે એક વર્ષથી બંધ છે, તે સૌથી મોટી ઇન્સ્ટોલ ક્ષમતા સાથે મુખ્ય ઉત્પાદક તરીકે વપરાય છે. પરંતુ નાણાકીય સંકટ અને નબળા સંચાલનથી ખરાબ પરિસ્થિતિમાં જોવા મળી છે.

કેન્યામાં સમીક્ષાના સમયગાળામાં ખાંડનું કુલ વેચાણ, 48,8૦૦ ટન હતું જે ગયા વર્ષના સમાન ગાળામાં 66,૦૦૦ ટનનું વેચાણ થયું હતું. સમીક્ષા સમયગાળામાં, સરકારની માલિકીની પાંચ કંપનીઓમાંથી ફક્ત ત્રણ કંપનીઓ કાર્યરત હતી.ખાનગી મિલરોએ પ્રભાવશાળી કામગીરી નોંધાવવાનું ચાલુ રાખ્યું કારણ કે તેઓએ તેમના ખાનગી નાણાકીય સ્નાયુ ઉપરાંત શ્રેષ્ઠ અને અસરકારક રીતે ઉત્પાદન કરતા નવા મશીનો સ્થાપિત કર્યા છે

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here