શુગર મિલે ખેતરોમાં શેરડીનો સર્વે શરૂ કર્યો

શાહબાદ ખાંડ મિલના શેરડી વિભાગના ફિલ્ડ સ્ટાફ વતી, મિલના અનામત શેરડી વિસ્તારમાં ખેતરોમાં વ્યક્તિગત રીતે પહોંચવાનો સર્વે શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. આ સર્વેથી ખેતરોમાં બાકી રહેલી શેરડી વિશે સચોટ માહિતી મળશે. આ સર્વે ખાંડ મિલને સુચારૂ રીતે ચલાવવામાં મદદરૂપ થશે.

શાહબાદ ખાંડ મિલ પેમેન્ટમાં, રાજ્યની તમામ સહકારી ખાંડ મિલોમાં વધુ -5.55 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન થયું હતું મિલના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર સતિદ્રા સિવાચે કહ્યું કે શાહબાદ કોઓપરેટિવ ખાંડ મિલે 28 ફેબ્રુઆરી સુધી મિલમાં સપ્લાય કરવામાં આવેલી શેરડીનું પેમેન્ટ ખેડૂતોના ખાતામાં બેંકો મારફતે મોકલી આપ્યું છે. આ ચુકવણીની રકમ 151.84 કરોડ રૂપિયા થાય છે. આ રકમ શાહબાદ કોઓપરેટિવ ખાંડ મિલ દ્વારા અત્યાર સુધીમાં ખરીદેલી શેરડીની ચૂકવણીના 77 ટકા છે. તેમણે કહ્યું કે આ ચુકવણી રાજ્યભરની તમામ સહકારી ખાંડ મિલોમાં સૌથી વધુ છે. તેમણે કહ્યું કે 4 એપ્રિલ સુધી આ મિલે 56.15 લાખ ક્વિન્ટલ શેરડીનું પિલાણ કર્યું છે અને 5.55 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન કર્યું છે. શેરડીની તારીખે રિકવરી 11.25 ટકા છે અને આજે 10.10 ટકા છે. આ સિઝનમાં અત્યાર સુધીમાં હરિયાણા વિદ્યુત નિગમને 3.65 કરોડ યુનિટની નિકાસ કરવામાં આવી છે. તેમણે મિલના શેરડી ઉત્પાદકોને ખાતરી આપી છે કે શાહબાદ સુગર મિલ વિસ્તારના તમામ ખેડૂતોની શેરડીનું પિલાણ કર્યા પછી જ મિલ બંધ કરવામાં આવશે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here