શેરડીના ખેડુતોની શુગરને બે કરોડ ચૂકવવામાં આવશે

151

શેરડીના ખેડુતો હવે શેરડી ખરીદ કેન્દ્રો પ્રત્યે પોતાનો મોહ ગુમાવી રહ્યા છે. છેલ્લી ખરીદીમાં આશરે બે કરોડ જેટલા શેરડીના ખેડુતોને ચુકવણી ન કરવાને કારણે ખેડૂતોમાં રોષ પણ વધવા લાગ્યો છે. આ સાથે જ સુગર મિલ દ્વારા શેરડીના ખેડુતોને 15 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં પૈસા ચૂકવવાની ખાતરી આપવામાં આવી છે.

સુગર મિલ દ્વારા જિલ્લાના શેરડીના ખેડુતો પાસેથી શેરડીની ખરીદી માટે હૈદરગgarhમાં 11 પ્રાપ્તિ કેન્દ્રો ચલાવાયા છે, જેમાં ખજુહા, બકકેવાર, સાથીગણવા, નસેનીયા, જોનીહા, સૈદનપુર, કિશુનપુર, ધાતા A, ધાતા B અને ધાતા C કેન્દ્રો સામેલ છે. જેમાં જિલ્લાના શેરડીના ખેડુતોએ પણ શુગર મિલોને શેરડી આપી હતી, પરંતુ ખરીદી બંધ થયા બાદ આજકાલ સુધી શેરડીના ખેડુતો કચેરીની આજુબાજુ મુસાફરી કરી રહ્યા છે. ખેડુતોને આશરે બે કરોડ રૂપિયાની ચુકવણી ન થવાને કારણે શેરડીના ખેડુતો શેરડી ખરીદ ખરીદી કેન્દ્રો પર વેચવા તૈયાર નથી. જો કે, હૈદરગઢ સુગર ભોજન શેરડીના ખેડુતોને ચુકવણી કરીને 15 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં નાણાં ખતમ કરવાની ખાતરી આપી રહ્યા છે. શેરડીના સેક્રેટરી જસવંતસિંહે જણાવ્યું હતું કે સુગર મિલ દ્વારા 15 મી સુધીમાં તમામ ખેડુતોને ચુકવણી કરવાની ખાતરી આપી છે. છેલ્લી ચુકવણી પછી જ આગામી ખરીદી કરવામાં આવશે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here