તીડનાં સામના માટે ખેડૂતોને જાગૃત કરતા ખાંડ મિલના કર્મચારીઓ

66

તીડનો હુમલો થવાની સંભાવનાને કારણે જિલ્લામાં એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. ખેડુતોને તીડથી બચવા અને તેને દૂર કરવા જાગૃત કરવામાં આવી રહ્યા છે. ખાંડ મિલના કામદારો પણ આમાં સહયોગ આપી રહ્યા છે.

શુક્રવારે સિમભાવલી સુગર મિલના કર્મચારીઓ રસુલપુર ગામે પહોંચ્યા હતા. અહીં તેમણે ખેડૂતોને તીડનો હુમલો થવાની સંભાવનાથી વાકેફ કર્યા. જો તે વિસ્તારમાં કોઈ તીડ હુમલો કરે તો તેમનો બચાવ કેવી રીતે કરવો , તેનો કેવી રીતે નાશ કરવો તેમજ તીડથી પાક કેવી રીતે બચાવી શકાય તે વિષે માર્ગદર્શન આપ્યું હતું।તેઓ એ જણાવ્યું હતું કે જો તીડ ત્રાટકે તો ખેતરના એક ખૂણા પર છાણ વડે ધુમાડો કરી શકાય . ટીન ડબ્બાથી, થાળી વડે અવાજ કરો। ડીજે કે કોઈ અવાજથી શોર મચાવો . કેમિકલનો સ્પ્રે કરો. આ સિવાય તેમણે શેરડીની જાતિ 0238 માં રોગ સામે ખેડુતોને કોરોઝન દવા છાંટવાનું જણાવ્યું હતું।. આ પ્રસંગે સુગર મિલ વતી નરેન્દ્રસિંહ, ભાકયુના જિલ્લા અધ્યક્ષ ધનવીર શાસ્ત્રી, ભાકીઉ નેતા જતીન ચૌધરી વગેરે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here