સુગર મિલના કામદારોના પ્રદર્શન: ચાર મહિનાથી વેતન નહીં, ઘર કેવી રીતે ચલાવે

80

શુગર મિલના કામદારોને ચાર મહિનાથી પગાર ચૂકવવામાં નહીં આવતા તેના વિરોધમાં મિલની બહાર દેખાવો કર્યા હતા. કર્મચારીઓએ જી.એમ.ને મળ્યા હતા અને બાકી નાણાં વહેલા ચુકવવાની માંગ કરી હતી.

ખેડૂત સહકારી ખાંડ મિલમાં કાયમી, કરાર, વિલંબ, મસ્ટરરોલ ઉપર લેવામાં આવેલા કર્મચારીઓને ચાર મહિનાથી પગાર ચૂકવાયો નથી. મોસમી કર્મચારીઓ પણ એક મહિનાનો પગાર બાકી છે. કર્મચારીઓ અનેક વાર અધિકારીઓને મળ્યા છે. ઈદ ઉલ અઝહા, રક્ષાબંધને પણ પગારની ચુકવણી ન કરવાને કારણે મિલની બહાર ભેગા થયા બાદ વિરોધ પ્રદર્શન પણ યોજ્યું હતું. તેમણે કહ્યું હતું કે પગાર નહીં ભરવાના કારણે તે આર્થિક સંકટનો સામનો કરી રહ્યો છે. જો કે, નિકાસ, મહિનાનો ક્વોટા અને બ્રાઉન સુગરના વેચાણ પછી પણ તેમને ચૂકવણી કરવામાં આવી નથી. સુગર મિલ જી.એમ. વી.પી.પાંડેએ જણાવ્યું હતું કે મેનેજમેન્ટ પાસે હમણાં પૈસા નથી, પરંતુ ખાંડ વેચતાની સાથે જ પગાર ચૂકવવા પ્રયાસો કરવામાં આવશે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here