સુગર મિલોએ માંગી રૂ 1800 કરોડની લોન

બિજનૌર:અહીંની સુગર મિલોએ ખેડૂતોને તેમના બાકી ચૂકવવા માટે બેંકો પાસેથી લગભગ 1800 કરોડની લોન માંગી છે. મિલોએ તેમની ખાંડ બેંકોને ગિરવે મૂકીને આ લોન લેવાનું કહ્યું છે. આ સિઝનના બાકી લેણા ખેડૂતોને લોનના નાણાં દ્વારા ચૂકવવામાં આવશે, જ્યારે કેન્દ્ર સરકારને અગાઉની ક્રશિંગ સીઝનના બાકી ચૂકવવા માટે અટકેલી સબસિડી આપવાનું કહેવામાં આવ્યું છે.

ચાલુ સીઝનમાં ખાંડ મિલોમાં શેરડીની પિલાણ એક મહિના કરતા પણ વધુ સમયથી ચાલી રહી છે અને ચાંદપુર, બિલાઇ, બિજનોર જેવી કેટલીક સુગર મિલો ઉપરાંત અનેક મિલોએ ખેડુતોને ચુકવણી શરૂ કરી દીધી છે. આ સુગર મિલો ગત વર્ષે પણ બાકી છે.

અહીં સુગર મિલોએ શેરડીના ખેડુતોને ચાલુ સીઝન ચૂકવવા માટે ઉત્તર પ્રદેશ સહકારી ખાંડ મિલ પાસેથી સીસીએલ (કેશ ક્રેડિટ લિમિટ) માંગી છે. આ સુગર મિલોએ સ્થગિત સબસિડી છૂટી કરવાની માંગ સાથે કેન્દ્ર સરકારની સાથે બેંકો પાસેથી લગભગ 1859 કરોડ રૂપિયાના સીસીએલની માંગ કરી છે. આ મંજૂરી અને સબસિડી પછી, મિલોએ જણાવ્યું છે કે ખેડુતોએ ગત વર્ષનું બાકી ચૂકવણું કરવું પડશે અને ચાલુ સીઝન ચૂકવવી પડશે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here