શેરડીની અછતને કારણે નેપાળમાં શુગર મિલ બંધ થઇ

75

બુટવલ: એક દાયકા પહેલાં,પશ્ચિમ નવલપરાસીએ 3.2 મિલિયન ક્વિન્ટલ શેરડીનું ઉત્પાદન કર્યું હતું. જિલ્લાની ત્રણ શુગર મિલોએ શેરડીના પિલાણનું ઉત્પાદન કર્યું હતું અને સતત ત્રણ મહિના સુધી સરેરાશ 288,000 ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન કર્યું હતું. પરંતુ શુગર મિલો દ્વારા ખેડુતોને ચુકવણી કરવામાં વિલંબ અને સરકાર દ્વારા આ મુદ્દેની ઉદાસીનતાથી શેરડીના ખેડુતો જ નહીં પરંતુ શુગર ઉદ્યોગને પણ નુકસાન થયું છે. શુગર મિલો દ્વારા ચુકવણી કરવામાં વિલંબ થતાં ખેડૂતોએ શેરડીની લણણી લગભગ બંધ કરી દીધી છે, જેના કારણે જિલ્લામાં ત્રણ શુગર મિલો ચાલતી નથી.

બાગમતી શુગર મીલે નવેમ્બરના અંતિમ સપ્તાહમાં શેરડીનું પિલાણ શરૂ કર્યું હતું. પૂરતી શેરડી ન હોવા પર મીલ એક અઠવાડિયાની અંદર બંધ થઈ ગઈ હતી. મોટાભાગના ખેડુતોએ તેમની પેદાશો ભેલી મિલને વેચી દીધી હતી. બગમતી શુગર મીલના જનરલ મેનેજર તુંકનાથ કફલેએ જણાવ્યું હતું કે, શેરડી ન મળતી હોવાથી મિલને લાંબા સમયથી ચલાવી શકાતી નથી. દરરોજ 15,000 ક્વિન્ટલ શેરડીની પિલાણ ક્ષમતા સાથે, મિલ દ્વારા ત્રણ મહિનામાં ફક્ત 45,000 ક્વિન્ટલને કચડી નાખવામાં આવી છે. મિલ દ્વારા ગયા વર્ષે 70,000 ક્વિન્ટલ શેરડીનો ભૂકો કર્યો હતો. જનરલ મેનેજર કાફલેએ જણાવ્યું હતું કે “આ વખતે અમે ઉદ્યોગને આંશિક રીતે બંધ કરી રહ્યા છીએ કારણ કે આપણી પાસે પૂરતો શેરડીનો જથ્થો નથી.” તેમણે કહ્યું કે જો મિલ સંપૂર્ણ ક્ષમતાથી નહીં ચલાવાય તો ઉત્પાદન ખર્ચ વધે છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here