શુગર મિલોએ શેરડીના ખેડૂતોને ચૂકવણી કરી

58

બલરામપુર: શેરડી પકવતા ખેડૂતોની ચૌપાલમાં શુગર મિલમાં 12 ડિસેમ્બર સુધી સપ્લાય કરાયેલા શેરડીના ભાવ પેટે 12 કરોડ 60 લાખ રૂપિયા ચૂકવવામાં આવ્યા છે. મિલના અધિકારીઓએ ખેડૂતોને બલરામપુર એપ ડાઉનલોડ કરીને તેનો લાભ લેવા અપીલ કરી છે. તુલસીપુર ખાંડ મિલના મુખ્ય શેરડીના જનરલ મેનેજર યોગેશ કુમાર સિંઘે જણાવ્યું હતું કે ખાંડ મિલ નિર્ધારિત સમયની અંદર શેરડીના ખેડૂતોને સંપૂર્ણ ચુકવણી કરવાનું ચાલુ રાખશે. શેરડીના ડેપ્યુટી જનરલ મેનેજર આર.પી.શાહીએ ખેડૂતોને વસંતઋતુમાં શેરડીની વાવણીના મહત્વ શીખવ્યું હતું. ખેડૂતોએ જૈવિક ખાતરનો ઉપયોગ કરવો જોઇએ તેમ પણ જણાવ્યું હતું. શુગર મિલ પ્રેસ્ડ ઓર્ગેનિક ખાતર રૂ.8 પ્રતિ ક્વિન્ટલના ભાવે પૂરી પાડે છે. તેને ખેતરોમાં નાખવાથી શેરડીની ઉપજ વધે છે. શેરડીની પ્રારંભિક જાતો 0118, 15023, 98014 અને 94184 વાવીને વાવો. ખેડૂતોને બલરામપુર જિલ્લાના રહેવાસીઓ પાસેથી એપ ડાઉનલોડ કરવાની અપીલ કરવામાં આવી છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here