શેરડીના ખેડુતોને હજુ 2,400 કરોડ રૂપિયા ચૂકવવાના બાકી:ફૂડ મંત્રાલય

112

નવી દિલ્હી: એક બાજુ શેરડી પેટે ખેડૂતોને નાણાં ચૂકવી દેવામાં સુગર મિલો હવે ઝડપ કરી રહી છે અને તંત્ર સ્વરા પણ વારંવાર નોટિસ પણ ફટકારવામાં આવે છે તેમ છતાં સુગર મિલો પર છેલ્લા બે સુગર સીઝન માટે શેરડીના ખેડુતો માટે 2,400 કરોડ રૂપિયા બાકી છે. મંગળવારે ફૂડ મંત્રાલયના વરિષ્ઠ અધિકારીએ આ માહિતી આપી હતી. અનુક્રમે બે સુગર સીઝન 2017-18 અને 2018-19માં, ખાંડના વધારાનું ઉત્પાદન હોવાને કારણે ખાંડના ભાવમાં નીચેનો વલણ છે. જેની અસર સુગર મિલોની પ્રવાહિતા પર પડી છે.

અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે ગયા મહિના સુધી સુગર મિલોએ વર્ષ 2018-19 (ઓક્ટોબર-સપ્ટેમ્બર) ની સુગર સીઝન માટે રૂ. 84,700 કરોડ અને 2017-18 માટે રૂ. 84,900 કરોડ ચૂકવ્યા હતા. હમણાં, સુગર મિલો પર 2018-19ની સુગર સીઝનમાં 2,300 કરોડ અને 2017-18માં 100 કરોડ રૂપિયા બાકી છે.

અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે શેરડીના ખેડુતોને ચુકવણી એ સતત પ્રક્રિયા છે. મિલોએ 2018-19 માટે રૂ. 87,000 કરોડ અને ફેબ્રુઆરી 2020 સુધીમાં 2017-18ની સીઝન માટે 85,000 કરોડ રૂપિયા બાકી ચૂકવવા પડશે.

દેશની સુગર મિલોની તરલતાની સ્થિતિમાં સુધારો કરવા અને તેમને શેરડીના બાકીના ચુકવણી કરવામાં સહાય માટે સરકારે ખાંડની સીઝન 2017-18 અને 2018-19માં અનેક પગલાં લીધાં છે. અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, અત્યાર સુધી વિવિધ સહાય યોજના હેઠળ ખાંડ મિલોને 1,574 કરોડ રૂપિયા પૂરા પાડવામાં આવ્યા છે.

શેરડી (નિયંત્રણ) હુકમ,1966 હેઠળ સુગર મિલોએ શેરડીનો પુરવઠો થયાના 14 દિવસની અંદર ખેડુતોને શેરડી ચૂકવવી પડશે. જો મિલો આમ કરવામાં નિષ્ફળ જાય છે, તો તેમને વિલંબિત ચુકવણી પર વાર્ષિક 15 ટકાના દરે વ્યાજ ચૂકવવું પડશે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here