ઝિમ્બાબ્વે: ખાંડની નિકાસ માટે યુ.એસ., કેન્યા બજારોમાં લક્ષ્ય

હરારે: ઝિમ્બાબ્વેની હિપ્પો વેલી એસ્ટેટ તેની નિકાસ વ્યૂહરચનાના ભાગ રૂપે યુ.એસ. અને કેન્યામાં ખાંડની નિકાસ કરવાની યોજના ધરાવે છે. હિપ્પો વેલી એસ્ટેટ કંપનીના પ્રમુખ ડેન મોરોકેને કહ્યું કે, અમે પ્રાદેશિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાં ખાંડની નિકાસ માટેની તૈયારી કરી રહ્યા છીએ.

તેમણે જણાવ્યું હતું કે, આ સિઝનમાં નિકાસ માટે 1,36,000 ટન ખાંડની ફાળવણી કરવામાં આવી છે, જેમાંથી 58% ખાંડની નિકાસ કરાર કરવામાં આવી છે. 97,500 ટન ખાંડની નિકાસ કેન્યા અને 18,198 ટન યુ.એસ.માં થશે.

ઝિમ્બાબ્વેમાં કાર્યરત મોટાભાગની કંપનીઓ વિદેશી વિનિમય વધારવા માટે વિદેશી બજારોમાં તેમના ઉત્પાદનોની નિકાસ કરે છે ત્યારે ખાંડની નિકાસમાં વધારો થયો છે

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here