એકલા મહારાષ્ટ્રમાં જ આ સીઝનમાં 46 લાખ ટન ખાંડનું ઉત્પાદન ઘટ્યું

195

દેશમાં શેરડીની પિલાણની મોસમનો અંત આવી રહ્યો છે. ઉત્તર પ્રદેશ સિવાય લગભગ દરેક મોટા ખાંડ ઉત્પાદક રાજ્યમાં ક્રશિંગનો અંત આવી ગયો છે. મહારાષ્ટ્રની સુગર મિલોએ પણ શેરડીનું પિલાણ પૂરું કર્યું છે. રાજ્યની મિલોએ મહારાષ્ટ્રમાં આ પીલાણ સીઝનમાં 60.98 લાખ ટન ખાંડનું ઉત્પાદન કર્યું છે, જે વર્ષ 2018-19ની સીઝનમાં ઉત્પાદિત 107.20 લાખ ટન કરતા 46.20 લાખ ટન જેટલું ઓછું છે. કોરોના કટોકટીથી સુગર મિલની ગતિ ધીમી પડી, પરંતુ આ હોવા છતાં પણ સુગર મિલો તેનો સામનો સફળતાપૂર્વક કરી રહી છે.

આ સીઝનમાં કુલ 146 સુગર મિલોએ શેરડીના પિલાણમાં ભાગ લીધો હતો. આ સિઝનમાં રાજ્યની સુગર મિલોને દુષ્કાળ અને પૂરનો સામનો કરવો પડ્યો હતો જેના કારણે ખાંડનું ઉત્પાદન ઘટ્યું છે.

કોરોના કટોકટીથી સુગર ઉદ્યોગને ઘણી મુશ્કેલી પડી છે, જેના કારણે એપ્રિલ અને મે મહિનામાં સુગરનું વેચાણ લગભગ સ્થિર થઈ ગયું હતું, જેના કારણે મિલોને મહેસૂલની તકલીફ પણ થઈ હતી.

દેશભરની સુગર મિલોની વાત કરીએ તો 1 ઓક્ટોબર 2019 થી 31 મે 2020 દરમિયાન 268.21 લાખ ટન ખાંડનું ઉત્પાદન થયું છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here