2020-21 સીઝનમાં યુ.એસ.માં ખાંડનું ઉત્પાદન વધવાની સંભાવના

84

વોશિંગટન: યુ.એસ.માં ખાંડનું ઉત્પાદન વધવાનો અંદાજ છે, જે બજારમાં ચીજવસ્તુઓના સપ્લાયમાં વધારો કરશે અને આયાત ઘટાડશે, એમ યુ.એસ.ના કૃષિ વિભાગે જણાવ્યું છે.

વિભાગે તેના વિશ્વ કૃષિ પુરવઠા અને માંગના અંદાજ અહેવાલમાં જણાવ્યું છે કે શેરડી અને ખાંડ સલાદમાંથી ખાંડનું ઉત્પાદન વર્ષ 2020-21માં 13.5% થી વધીને 14.4% થવાનો અંદાજ છે.

કુલ ખાંડનું ઉત્પાદન વધીને 9,156,000 ટન થવાનો અંદાજ છે, જે 2019-20થી 1,007,000 ટનથી વધારે છે અને ડિસેમ્બરમાં 195,632 ટનની આગાહીમાં વધારો થયો છે.

ખાંડની સલાદમાંથી ખાંડનું ઉત્પાદન 4,992,000 ટન થવાનો અંદાજ છે, જે ગયા વર્ષથી 641,000 ટન જેટલો વધશે. ખાંડની સલાદમાંથી ખાંડનું ઉત્પાદન 4,163,000 ટન થવાનો અંદાજ છે, જે ગયા વર્ષથી 365,000 ટન જેટલો છે.

યુએસડીએએ જણાવ્યું છે કે સુગર સલાદ ઉત્પાદક પ્રદેશોના ડેટામાં સુક્રોઝ રિકવરીમાં 14.955% નો વધારો થયો છે જેના પરિણામે ખાંડના ઉત્પાદનના અંદાજમાં વધારો થયો છે.

ખાંડની આયાત નવેમ્બરમાં, 84,539 ટન ઘટાડીને 3,344,0000 ટન કરવામાં આવી છે, જે 2020-21 સુધીમાં ઓછી થઈ છે, જે વર્ષ 2020-21થી 891,000 ટન ઓછી છે. CONADESUCA અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે ટેરિફ-દરના ક્વોટાની આયાતમાં 87000 ટનનો ઘટાડો થયો છે, જે 1,771,000 ટન હતો, એમ યુએસડીએએ જણાવ્યું હતું.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here