ચાલુ સીઝનમાં ઉત્તર પ્રદેશમાં અત્યાર સુધીમાં ખાંડનું ઉત્પાદન ઘટ્યું

દેશની શુગર મિલો સારી રીતે ચાલી રહી છે. અને ઉત્તર પ્રદેશની મિલોમાં પણ પીલાણ સરળતાથી શરૂ થઈ ગયું છે પરંતુ આ સિઝનમાં ગત સિઝનની સરખામણીમાં ખાંડનું ઓછું ઉત્પાદન થયું છે.

ઉત્તર પ્રદેશમાં, ઇન્ડિયન શુગર મિલ્સ અસોસિએશન (ISMA),120 ખાંડ મિલોએ 15 જાન્યુઆરી, 2022 સુધીમાં 40.17 લાખ ટનનું ઉત્પાદન કર્યું છે. 2020-21માં, 15 જાન્યુઆરી, 2021ના રોજ જેટલી શુગર મિલો કાર્યરત હતી અને 42.99 લાખ ટન ખાંડનું ઉત્પાદન કર્યું હતું.

જો દેશની વાત કરીએ તો 15 જાન્યુઆરી, 2022ના રોજ દેશમાં 504 શુગર મિલો કાર્યરત હતી અને તેણે 151.41 લાખ ટન ખાંડનું ઉત્પાદન કર્યું હતું, જ્યારે ગયા વર્ષે 15 જાન્યુઆરી, 2021ના રોજ 487 ખાંડ દ્વારા 142.78 લાખ ટન ખાંડનું ઉત્પાદન થયું હતું. મિલો આ વર્ષે ઉત્પાદન ગત સિઝનમાં સમાન સમયગાળા કરતાં 8.63 લાખ ટન વધુ છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here