કોલ્હાપુર વિભાગમાં શુગર રિકવરી 10.50 ટકાથી વધુ

46

મહારાષ્ટ્રની મિલો ખાંડના ઉત્પાદનમાં સારો દેખાવ કરી રહી છે. ખાંડના ઉત્પાદન અને ખાંડની રિકવરી મામલે કોલ્હાપુર વિભાગ રાજ્યમાં નંબર વન છે.

સુગર કમિશનરેટના ડેટા અનુસાર, 14 ડિસેમ્બર, 2021 સુધી, કોલ્હાપુર વિભાગમાં ખાંડની રિકવરી 10 ટકાને વટાવી ગઈ છે અને રાજ્યમાં સૌથી વધુ ખાંડનું ઉત્પાદન પણ કોલ્હાપુર વિભાગમાં થયું છે. હાલમાં કોલ્હાપુર વિભાગમાં 83.11 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કરીને 88.79 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન થયું છે. અને અહીં ખાંડની રિકવરી 10.68 ટકા છે.

2021-22ની સિઝનમાં મહારાષ્ટ્રમાં કુલ 185 ખાંડ મિલોએ પિલાણ શરૂ કર્યું છે. જેમાં 93 સહકારી અને 92 ખાનગી ખાંડ મિલો સામેલ છે અને 330.89 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કરવામાં આવ્યું છે. રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં 310.3 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન થયું છે. હાલમાં રાજ્યમાં ખાંડની સરેરાશ રિકવરી 9.38 ટકા છે.

સોલાપુર ડિવિઝનમાં સૌથી વધુ ખાંડ મિલો કાર્યરત છે. અત્યાર સુધીમાં અહીં 43 ખાંડ મિલો શરૂ થઈ છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here