કોલ્હાપુર ડિવિઝનમાં શૂગર રિકવરી સાડા અગિયાર ટકાની નજીક છે; અત્યાર સુધીમાં 24.56 લાખ ટન ખાંડનું ઉત્પાદન થયું છે

કોલ્હાપુર ડિવિઝન ખાંડ ઉત્પાદન અને ખાંડની રિકવરી મામલે રાજ્યમાં મોખરે છે. તેમજ વિભાગ સાડા અગિયાર ટકા સુગર રિકવરી સુધી પહોંચવા જઈ રહ્યો છે.

સશૂગર કમિશનરેટના ડેટા અનુસાર, 2023-24ની સીઝનમાં 03 માર્ચ, 2024 સુધી, કોલ્હાપુર ડિવિઝનમાં 245.68 લાખ ક્વિન્ટલ (24.56 લાખ ટન) ખાંડનું ઉત્પાદન થયું છે. જો આપણે શેરડીના પિલાણ અને ખાંડની રિકવરી વિશે વાત કરીએ, તો કોલ્હાપુર વિભાગમાં શેરડીનું પિલાણ 215.19 લાખ ટન છે અને ખાંડની રિકવરી 11.42 ટકા છે. કોલ્હાપુર વિભાગમાં, 40 ખાંડ મિલોએ પિલાણમાં ભાગ લીધો હતો, જેમાં 26 સહકારી અને 14 ખાનગી ખાંડ મિલોનો સમાવેશ થાય છે. કોલ્હાપુર ડિવિઝનમાં અત્યાર સુધીમાં 2 સુગર મિલોએ પિલાણ બંધ કરી દીધું છે

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here