કોલ્હાપુરમાં ખાંડની રિકવરી 12% નોંધાઈ

106

કોલ્હાપુર: મહારાષ્ટ્રની શુગર મિલોએ તેમની પીલાણ કામગીરી બંધ કરી દીધી છે. શુગર કમિશનરેટે જાહેર કરેલા અહેવાલ મુજબ, સોલાપુર વિભાગમાં 08 એપ્રિલ 2021 સુધી 43 ખાંડ મિલો બંધ કરી દેવામાં આવી છે. જ્યારે કોલ્હાપુર વિભાગમાં 35 શુગર મિલો બંધ કરાઈ છે. મહારાષ્ટ્રમાં કુલ 118 શુગર મિલો બંધ કરાઈ છે.

રાજ્યમાં શુગર રિકવરીમાં કોલ્હાપુર મોખરે છે. શુગર કમિશનરેટે જાહેર કરેલા આંકડા મુજબ 27 માર્ચ 2021 ના રોજ કોલ્હાપુરમાં ખાંડની વસૂલાત 12.00 ટકા છે.

આ સીઝનમાં 37 શુગર મિલોએ કોલ્હાપુર વિભાગમાં પિલાણમાં ભાગ લીધો હતો. સોલાપુર વિભાગમાં 08 એપ્રિલ 2021 સુધી મહત્તમ 43 ખાંડ મિલોએ પિલાણમાં ભાગ લીધો હતો.

શુગર કમિશનરેટે જાહેર કરેલા આંકડા મુજબ, 08 એપ્રિલ, 2021 સુધીમાં, પિલાણ સિઝનમાં 188 શુગર મિલોએ ભાગ લીધો હતો. રાજ્યમાં 981.61 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કરવામાં આવ્યું છે અને 1027.75 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન થયું છે. રાજ્યમાં ખાંડની સરેરાશ રિકવરી 10.47 ટકા છે.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here