મહારાષ્ટ્રમાં ખાંડની રિકવરી સાડા નવ ટકા સુધી પહોંચી

સુગર મહારાષ્ટ્રમાં ખાંડના ઉત્પાદનની ગતિ વધી રહી છે. શુગર કમિશનરેટના ડેટા અનુસાર, 2021-22ની સિઝનમાં 20 ડિસેમ્બર, 2021 સુધી મહારાષ્ટ્રમાં કુલ 186 સુગર મિલોએ પિલાણ શરૂ કર્યું છે. જેમાં 94 સહકારી અને 92 ખાનગી શુગર મિલોનો સમાવેશ થાય છે અને 380.45 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કરવામાં આવ્યું છે. રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં 361.11 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન થયું છે. હાલમાં રાજ્યમાં ખાંડની સરેરાશ રીકવરી 9.49 ટકા છે.

અત્યાર સુધીમાં, 43 ખાંડ મિલોએ સોલાપુર ડિવિઝનમાં પિલાણ સીઝન શરૂ કરી છે, જે મહારાષ્ટ્રમાં સૌથી વધુ છે. શુગર કમિશનરેટના ડેટા અનુસાર, 20 ડિસેમ્બર, 2021 સુધીમાં, સોલાપુર વિભાગમાં 91.79 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કરીને 78.76 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન કરવામાં આવ્યું છે. અને અહીં ખાંડની રિકવરી 8.58 ટકા છે.

કોલ્હાપુર વિભાગમાં ખાંડની રિકવરી 10 ટકાને વટાવી ગઈ છે અને રાજ્યમાં સૌથી વધુ ખાંડનું ઉત્પાદન પણ કોલ્હાપુર વિભાગમાં થયું છે. હાલમાં કોલ્હાપુર વિભાગમાં 94.04 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કરીને 101.48 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન કરવામાં આવ્યું છે. અને અહીં ખાંડની રિકવરી 10.79 ટકા છે.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here