પુણે વિભાગમાં ખાંડની રિકવરી 10 ટકાની નજીક

72

મહારાષ્ટ્રમાં ખાંડના ઉત્પાદનની ગતિમાં તેજી જોવા મળી રહી છે. સુગર કમિશનરેટના ડેટા અનુસાર, 2021-22ની સિઝનમાં 28 ડિસેમ્બર, 2021 સુધી મહારાષ્ટ્રમાં કુલ 189 ખાંડ મિલોએ પિલાણ શરૂ કર્યું છે. જેમાં 95 સહકારી અને 94 ખાનગી ખાંડ મિલો સામેલ છે અને 447.88 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કરવામાં આવ્યું છે. રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં 431.61 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન થયું છે. રાજ્યમાં હાલમાં ખાંડની સરેરાશ રીકવરી 9.64 ટકા છે.

પુણે વિભાગ પણ ખાંડના ઉત્પાદનમાં સારો દેખાવ કરી રહ્યો છે. પુણે ડિવિઝનમાં 28મી ડિસેમ્બર, 2021 સુધી પિલાણની સિઝનમાં કુલ 29 ખાંડ મિલોએ ભાગ લીધો છે. જેમાં 16 સહકારી અને 13 ખાનગી ખાંડ મિલોનો સમાવેશ થાય છે અને 92.03 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કરવામાં આવ્યું છે. વિભાગમાં અત્યાર સુધીમાં 90.8 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન થયું છે. અહીં ખાંડની રિકવરી 10 ટકાની નજીક છે. હાલમાં વિભાગમાં ખાંડની સરેરાશ રીકવરી 9.87 ટકા છે.

અત્યાર સુધીમાં, 44 ખાંડ મિલોએ સોલાપુર ડિવિઝનમાં પિલાણની સિઝન શરૂ કરી છે, જે મહારાષ્ટ્રમાં સૌથી વધુ છે. સુગર કમિશનરેટના ડેટા અનુસાર, 28 ડિસેમ્બર, 2021 સુધીમાં, સોલાપુર વિભાગમાં 107.36 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કરીને 93.66 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન કરવામાં આવ્યું છે. અને અહીં ખાંડની રિકવરી 8.72 ટકા છે.

કોલ્હાપુર વિભાગમાં ખાંડની રિકવરી 10 ટકાને વટાવી ગઈ છે અને રાજ્યમાં સૌથી વધુ ખાંડનું ઉત્પાદન પણ કોલ્હાપુર વિભાગમાં થયું છે. હાલમાં કોલ્હાપુર વિભાગમાં 108.96 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કરીને 119.26 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન થયું છે. અને અહીં ખાંડની રિકવરી 10.95 ટકા છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here