કોલ્હાપુર વિભાગમાં શુગર મિલોમાં ખાંડની રિકવરી 12% સુધી પહોંચી

96

મહારાષ્ટ્રમાં ખાંડ મિલો એ તેમનું પીલાણ બંધ કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે. સોલાપુર અને કોલ્હાપુર વિભાગની મિલોએ પીલાણ બંધ કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે. શુગર કમીશ્નરેટ અનુસાર, 05 માર્ચ, 2020 સુધી સોલાપુર વિભાગમાં 25 શુગર મિલ્કોએ પીલાણ બંધ કર્યું છે. જયારે કોલ્હાપુર વિભાગમાં 2 મીલ બંધ થઈ ગઈ છે. મહારાષ્ટ્રમાં કુલ 32 શુગર મિલની પીલાણ કામગીરી બંધ થઈ ગઈ છે.

શુગર રિકવરીની બાબતમાં મહારાષ્ટ્ર રાજ્યમાં કોલ્હાપુર સૌથ આગળ છે. અહીં ખાંડની રીકવરી 12 ટકા આસપાસ છે. શુગર દ્વારા અંકુશો દ્વારા કરવામાં આવતી 05 માર્ચ, 2020 સુધી ખાંડ રિકવરી 11.88 ટકા છે.

આ સિઝનના કોલ્હાપુર વિભાગમાં 37 ખાંડ મિલોએ પીલાણ સત્રમાં ભાગ લીધો છે. સૌથી વધુ સોલાપુર વિભાગમાં 05 માર્ચ, 2020 થી 41 મિલોએ પીલાણમાં ભાગ લીધો હતો .

ચાઇનીઝ આયુક્તદયરો દ્વારા ચાલુ રહેલી અંકડાઓનો પ્રદર્શન, 05 માર્ચ, 2020 થી 187 ચાઇનીઝ મિલો ને પેરેશન સિસ્ટમમાં હિસાબ પાછા ફર્યા છે. में 854..93 લાખ ક્વિન્ટલ ચાઇનીઝ પ્રોડ્ડટ થયેલ છે. રાજ્યની સરેરાશ ચિની 10.34 ટકા છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here