સુગર મિલોની સુગર રિકવરીમાં નોનપાત્ર વધારો

205

બિજનોરમાં સુગર મિલોની સુગર રિકવરી વધવા માંડી છે. જેમ જેમ શિયાળો આગળ વધતો જાય છે તેમ સુગર મિલોને ફાયદો થઈ રહ્યો છે. સુગર મિલોની રિકવરી વધવા માંડી છે. સુગર મિલો વધતી પુનપ્રાપ્તિથી લાભ મેળવી રહી છે. આ વખતે કેટલીક મિલોની પુનપ્રાપ્તિ 14 ટકા સુધી જવાનો અંદાજ છે.

જિલ્લાની તમામ નવ સુગર મિલોએ સંપૂર્ણ ક્ષમતાથી પિલાણ શરૂ કરી દીધી છે. સુગર મિલોના ખરીદ કેન્દ્રો પર પણ વજનનું કામ શરૂ થયું છે.ખાંડની રચના થવા માંડી છે.સુગર મિલ ચલાવતા સમયે મિલોમાં રિકવરી દસ ટકા પર આવી હતી.પરંતુ શિયાળો વધતાંની સાથે પુનપ્રાપ્તિ વધી રહી છે. હવે ખાંડની પુનપ્રાપ્તિ 11.5 ટકાથી ઉપર પહોંચી ગઈ છે. શિયાળાની પ્રગતિ સાથે પુનપ્રાપ્તિ વધી રહી છે.
આ વર્ષે જિલ્લામાં 97 ટકા જેટલો વિસ્તાર પ્રારંભિક શેરડીનો છે.વહેલા શેરડીનો વિસ્તાર વધતાં પુનપ્રાપ્તિ વધી રહી છે. કેટલાક મિલ અધિકારીઓ તો એમ પણ કહે છે કે આ વર્ષે રિકવરી 14 ટકાથી આગળ વધી શકે છે. ગયા વર્ષે કરતા ખાંડની પુનપ્રાપ્તિ આ વર્ષે વધુ રહેવાની ધારણા છે.

કેવી રીતે પુન પ્રાપ્તિ વધે છે

સુગર મિલોના અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ શેરડીમાં સુક્રોઝ અને ગ્લુકોઝ એમ બે પદાર્થો છે. ગ્લુકોઝ એ છોડનો ખોરાક છે. શેરડી વધે ત્યાં સુધી,ગ્લુકોઝ વધારે છે.જ્યારે શેરડીનો પાક સંપૂર્ણ રીતે વધે છે,તેમાં સુક્રોઝ બનવાનું શરૂ થાય છે. સુગર સુક્રોઝમાંથી બનાવવામાં આવે છે. જ્યારે શિયાળો શરૂ થાય છે ત્યારે સુક્રોઝની રચના પણ થાય છે.શિયાળો વધતાંની સાથે સુગર મિલોની પુનપ્રાપ્તિમાં વધારો થશે. બિલી સુગર મિલના શેરડીના જનરલ મેનેજર પરોપકારી સિંઘના જણાવ્યા અનુસાર ખાંડની રિકવરી સારી આવી રહી છે.પુનપ્રાપ્તિ ધીમે ધીમે વધશે.

આ છે સુગર મિલની રિકવરી

ધામપુર 11.25
સોની 9.85
પિત્ત 11.55
બહાદુરપુર 11.42
બરકતપુર 9.90
બુંડકી 11.65
ચાંદપુર 9.65
બિજનોર 9.45
નજીબાબાદ 11.05

નોંધ: શેરડી ખાતા પાસેથી ઉપરોક્ત આંકડા લેવામાં આવ્યા છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here